Annons
Annons
Annons
Annons
© eskymaks dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 juni 2015

'Den eltekniska industrin rapporterar ett klart starkare orderläge'

Teknikföretagens barometer för det andra kvartalet 2015 visir på starka siffror för elektronikindustrin.

Orderingången för teknikindustri totalt i Sverige fortsätter öka och i lite högre takt än under första kvartalet. Däremot, skriver Teknikföretagen, är efterfrågan internationellt sett låg för maskinindustrin som därtill inte heller redovisar någon ökad orderingång från hemmamarknaden. För metallvaruindustrin dämpas tillväxten i orderingången sammantaget. Transportmedelsindustrins ordertillväxt har däremot tilltagit. Positivt är att också orderingången för leverantörer till bilindustrin ökar men i fortsatt begränsad omfattning. En låg efterfrågan för instrumentindustrin kvarstår, medan utländsk efterfrågan ökat kraftigt både för leverantörer och för tillverkare av elteknik. Leverantörer till tele- och elektroindustrin, instrumentindustrin samt tillverkare av elmaskiner Den eltekniska industrin rapporterar ett klart starkare orderläge jämfört med föregående kvartal. Efter närmast oförändrade exportorder under flera kvartal ökar nu dessa i hög omfattning för tillverkare av elmaskiner. Från hemmamarknaden dämpas däremot den tidigare höga orderingången. Leverantörer till elteknisk industri redovisar också en omfattande ökning i exportorder samtidigt som hemmaorder ökar efter en tillfällig minskning under föregående kvartal. Orderingången för instrumentindustrin minskar fortfarande, men i lite mindre omfattning än tidigare. © Teknikföretagen
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1