Annons
Annons
Annons
Annons
© Airbus Elektronikproduktion | 23 juni 2015

Nummer två tog plats på himlavalvet

Under natten sköts den andra satelliten i Copernicus-programmet upp. Satelliten, som är tillverkad av Airbus, har rikligt med teknologi från Sverige och Finland inbyggt.

Sentinel-2A är den andra satelliten i Copernicus-programmet som har nått högt upp i skyn. Airbus Defence and Space är den huvudsakliga leverantören och bland deras underleverantörer märks bland annat Ruag Space – och därigenom svensk teknologi. ”Sentinel-1 ger oss och många andra miljöanvändare i Sverige, Europa och hela världen information om till exempel is och oljeutsläpp”, säger Thomas Klein, klimat- och Copernicus-ansvarig vid Havs- och vattenmyndigheten. ”Även de kommande Copernicus-satelliterna blir mycket intressanta för miljöarbetet. Sentinel-2A kommer bland annat att bidra till en bättre kartering av vegetation, mark och vattenytor.” Ruag Space har levererat omborddatorn till Sentinel-2A, vilken styr satelliten och samlar in all information ombord som sedan länkas ned till jorden. RUAG Space har även levererat telemetriantennerna som sänder data om hur satelliten och dess instrument mår samt tar emot kommandon för styrning av de olika systemen ombord. Ruag Space finska bolag har dessutom utvecklat och producerat den digitala enhet, RIU (Remote Interface Unit), som har till uppgift att kontrollera satellitens alla viktiga funktioner och även ge kommandon till övriga enheter i satelliten. Bland svenska myndigheter som samarbetar runt Copernicus finns exempelvis Rymdstyrelsen, SMHI, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Hav- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Statistiska centralbyrån samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2