Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© jakub krechowicz dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 juni 2015

Sensys Traffic storsatsar - köper upp nederländskt bolag

Sensys Traffic AB har ingått ett avtal om att köpa nederländska företaget Gatso Beheer B.V. för en sammanlagd köpeskilling om cirka 278 miljoner kronor.

75 miljoner kronor betalas kontant, en apportemisson av ett antal nya aktier till säljaren motsvarande ett värde om 140 miljoner kronor görs, samt utfärdandet av en revers om cirka 63 miljoner kronor. Vidare kan säljaren, under vissa förutsättningar, ha rätt att erhålla en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 miljoner euro, som kan förfalla till betalning tidigast under 2016. Förvärvet av Gatso och sammanslagningen av Sensys Traffic och Gatsos verksamhet kommer att skapa den största leverantören av trafiksäkerhetsutrustning, skriver bolagen. Det sammanslagna företaget kommer att ha en stark närvaro i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien och kommer även att ha ett fotfäste i marknaden för operatörstjänster i Nordamerika. Det sammanslagna företaget föreslås verka under namnet Sensys Gatso Group AB. Gatsos produktportfölj omfattar systemlösningar för trafiksäkerhetssystem och programvara som gör det möjligt för kunderna att administrera trafikförseelser. Med cirka 15'000 system installerade över världen är Gatso den största leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet i Storbritannien, Nederländerna och Belgien samt med en stark marknadsposition i Frankrike och Schweiz. ”Sensys och Gatso kompletterar varandra mycket väl och delar de grundläggande värderingar som behövs för att bygga en hållbar tillväxt i trafiksäkerhetsmarknaden. Sensys och Gatso kommer att vara betydligt starkare tillsammans än som enskilda bolag. Sensys Gatso Group kommer att ta en tätposition som marknadsledare inom utrustningsmarknaden och en utmanare med starkt fotfäste i marknaden för operatörstjänster. Vi förväntar oss synergier inom försäljning där vår kombinerade säljkår kommer att kunna uppnå bättre marknadstäckning medan vi även får en bredare produktportfölj att erbjuda vår gemensamma kundbas. Utöver den starka marknadspositionen, kommer synergier i FoU att ge bättre fokus på både kärnteknologier, mjukvara samt på kundanpassade lösningar vilket gör det möjligt för företaget att expandera till nya marknader.” säger Torbjörn Sandberg, vd i Sensys Traffic.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1