Annons
Annons
Annons
Annons
© firebrandphotography dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 juni 2015

Arbete inleds för ekodesign av elektriska produkter

Nu inleds arbetet för ekodesign av elektriska produkter med hjälp av livscykelanalys. Detta ska leda till en gemensam standard för all elektrisk och elektronisk utrustning, skriver Svensk Elstandard.

Det behövs en gemensam europeisk vägledning för ekodesign av elektriska produkter med hjälp av livscykelanalys, produktkategoriregler och miljödeklarationer. Det har den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC nyligen beslutat. CENELEC svarar för el och elektronikområdena, och förslaget att starta projektet har kommit från den tyska medlemsorganisationen DKE. Svenska företag, högskolor, myndigheter och andra organisationer kan delta i arbetet genom en grupp som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemsorganisationen, och som heter SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. En övergripande metod för att bestämma och beskriva en produkts miljöpåverkan kan ge ett ramverk i anslutning till existerande ISO-standarder, så att kunder och beställare kan jämföra produkters miljöpåverkan och ta hänsyn till detta i sina beslut. Det finns redan en liknande europeisk standard för en särskild typ av produkter, EN 50598-3, och metoderna och erfarenheterna från det arbetet bör tas tillvara och användas för att ta fram en generell standard för en metod för ekodesign. På så sätt kan man undvika att olika metoder används på olika områden, så att det inte går att jämföra produkter av olika slag. Projektet ska ta tillvara erfarenheter från liknande ISO-standarder för byggbranschen. I förslaget påpekas att projektet inte överlappar ISO 14025 och kommande ISO 14027, utan kompletterar dem.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2