Annons
Annons
Annons
Annons
© mariusz szachowski dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 juni 2015

ABB får första order på Smart MinePower till Kankbergsgruvan

En intelligent kraftdistributionslösning för underjordsgruvor ska optimera och stärka kraftförsörjningen i Kankbergsgruvan.

ABB har fått sin första order på sitt nyutvecklade Smart MinePower-system från Boliden till Kankbergsgruvan. Systemet syftar till att förbättra fjärrövervakningen och kontrollen av elektricitet för att kapa kostnader, öka säkerheten och underlätta underhållet. Ordern som bland annat består av energisparande Resibloc EcoDry transformatorer, MNS-ställverk utrustade med TMax XT effektbrytare och mSpeed ACS850 VSD-enheter, för uppgradering på en av Kankbergsgruvans elva transformatorstationer, togs emot i januari 2015 och ska tas i drift i slutet av juni. ABB är ansvarig för implementeringen av systemet och integration av levererad utrustning med automationssystemet 800xA som används i hela gruvan. Om ett fel skulle uppstå i en kabel för strömförsörjning till någon av de transformatorstationer som distribuerar kraften i gruvan, kan operatörerna med Smart MinePower-tekniken snabbt isolera felet och justera skyddsinställningarna i anläggningen för att få ström via en alternativ matningsväg med bibehållen selektivitet. Via 800xA systemet kan kraftdistributionen fjärrövervakas och fjärrstyras, en utvidgning av konceptet ”Internet of Things, Services and People”. Operatörer kommer inte bara kunna åtgärda fel utan att gå in i gruvan, de kommer också ha tillgång till mer information för att kunna fatta proaktiva beslut gällande underhållet av anläggningen.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1