Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 juli 2015

Fortsatta framgångar för Lagercrantz

Under räkenskapsåret 2014/15 fortsatte Lagercrantz växa och resultatet nådde 265 miljoner kronor, vilket för femte året i rad är en ny högstanivå.

Ökningen under året uppgick till drygt 15 procent. Även rörelsemarginalen, (EBIT procent) om 9,7 procent var högst någonsin. – Marknadsmässigt präglades året av fortsatt stabilitet och en successiv, långsam förbättring. Av våra viktigaste marknader utvecklades Sverige och Danmark väl medan Finland var fortsatt svagt. I Norge vek marknaden nedåt till följd av det lägre oljepriset som vi bedömer påverkat humör och investeringsvilja också i andra branscher, exempelvis byggmarknaden. Den underliggande organiska tillväxten för koncernen var positiv för alla årets kvartal med en total tillväxt för året om 5 procent, kommenterade vd och koncernchef Jörgen Wigh i årsredovisningen. Under 2014 och 2015 lyckades Lacergrantz Group med att attraherat ytterligare sex företag till att bli en del av koncernen. – Vi fortsätter att förvärva lönsamma B2B teknikbolag med starka marknadspositioner i nischer. De sex förvärv som vi genomfört under 2014 och 2015 adderar på årsbasis cirka 350 msek till affärsvolymen, förklarar Jörgen Wigh. Året i kort: Nettoomsättningen för 2014/15 ökade med 12 procent till 2,846 miljoner kronor (2,546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara enheter. Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 276 miljoner kronor (242), vilket innebar en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,5). Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 265 miljoner kronor (230). Resultat efter skatt uppgick till 203 miljoner kronor (177).
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1