Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 juli 2015

OEM International ökar vinsten

OEM:s andra kvartalet fortsatte i samma takt som vid årets inledning. Bolaget upplevde en fortsatt stark orderingångsökning om 17 procent och en ännu starkare omsättningsökning om 20 procent jämfört med Q214.

Rörelseresultat (EBITA) under det andra kvartalet 2015 ökade med 21 procent till 56 miljoner kronor, jämfört med 46 miljoner kronor samma kvartal föregående år. Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 38 miljoner kronor, jämfört med 31 miljoner i fjol. Om vi tittar på siffrorna på en halvårsbasis så är det samma historia där. Orderingången ökade med 19 procent till 1'131 miljoner kronor, upp från 952 miljoner kronor under andra kvartalet föregående år. Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 1'120 miljoner kronor från 932 miljoner kronor under Q214. Rörelseresultat (EBITA) ökade med 28 procent till 118 miljoner kronor, jämfört med 93 miljoner kronor i fjol. Resultat efter skatt ökade med 31 procent till 82 miljoner kronor, jämfört med 63 miljoner kronor under Q214. ”Utvecklingen i region Sverige är fortsatt stark, inte minst med tanke på att vi befinner oss på en mogen marknad som präglas av en viss utflyttning av affärer. Som exempel kan nämnas OEM Automatic, koncernens äldsta och största bolag, som har en tillväxt på 13 procent första halvåret. Totalt sett har alla våra verksamheter i regionen utvecklats klart positivt,” skriver bolaget i delårsrapporten. I region Finland/Baltikum har OEM en fortsatt en stark utveckling i förhållande till den rådande konjunkturen. De områden som växer mest i Finland är produktområdena Batteri och Vision.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1