Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 juli 2015

Beijer Electronics känner av marknaden

Industriautomationsföretaget redovisade en mindre omsättningsökning samt ett något förbättrat rörelseresultat under bolagets andra kvartal – om vi räknar bort effekten av förra årets avyttrade fordonsaffär.

Snabbgenomgången för Beijer Electronics andra kvartal ser ut enligt följande: Orderingången uppgick till 337,0 miljoner kronor (343,5*). Nettoomsättningen steg med tre procent till 367,5 miljoner kronor (355,4). Rörelseresultatet uppgick till 24,4 miljoner kronor (55,7 och 22,8 exklusive reavinst fordonsaffären). Vinsten efter skatt uppgick till 12,9 miljoner kronor (30,3 och 8,3 exklusive reavinst fordonsaffären). På en halvårsbasis ser 2015 ut enligt följande: Orderingången uppgick till 680,4 miljoner kronor (698,1*). Nettoomsättningen steg med tre procent till 719,3 miljoner kronor (701,5). Rörelseresultatet uppgick till 50,9 miljoner kronor (81,9 och 49,0 exklusive reavinst fordonsaffären). Vinsten efter skatt uppgick till 28,0 miljoner kronor (45,4 och 23,4 exklusive reavinst fordonsaffären). *Inkluderar en nedjustering av orderboken på 10,2 mkr avseende den avyttrade fordonsaffären inom IAS. – Under kvartalet passerade IDC en milstolpe, då man för första gången någonsin nådde en omsättning överstigande 150 miljoner kronor. På rullande tolvmånadersbasis omsätter affärsområdet därmed 542 miljoner kronor årligen, med ett resultat på cirka 60 miljoner kronor eller elva procent i marginal. Utvecklingen ger en god indikation på att IDC kan nå målen om en omsättning på drygt 800 miljoner kronor och en rörelsemarginal överstigande 14 procent 2017, Kommenterade tf. vd Anna Belfrage. Beijer Electronics förklarar att affärsområde IAS just nu är inne i en utmanande fas. Den fortsatt svaga utvecklingen av olja- och gassektorn i USA, tillsammans med en tydlig nedgång av försäljningen av Mitsubishi Electric-produkter, har resulterat i en avsevärt lägre omsättning än förväntat.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1