Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 maj 2002

Nytt testinstrument för 3G-utrustning

Telelogic AB har lanserat Telelogic Tau/Tester som stödjer hela testutvecklingsprocessen - design, utveckling, analys, exekvering och felsökning - från ett gemensamt, användargränssnitt.
Eftersom Tau/Tester fungerar för flertalet miljöer blir det därmed nu möjligt för företag att använda ett och samma verktyg för testutveckling och testexekvering i hela organisationen.

"Med Tau/Testers inbyggda felsökning och stöd för distribuerat arbete, lanserar vi ett testverktyg med en sofistikerad funktionalitet som man typiskt bara ser hos ledande utvecklingsverktyg," säger Ingemar Ljungdahl, Chief Technology Officer på Telelogic. "Tau/Tester innebär ett avgörande steg framåt för automatiserad testning och demonstrerar Telelogics ledande position inom den strategiskt viktiga process som testning utgör. Med Tau/Tester möter vi våra kunders behov av integrerade testverktyg som säkerställer att fel hittas tidigt i utvecklingsprocessen och möjliggör snabbare och säkrare leverans av kundernas slutprodukter."

"Företag har inte råd att negligera testning i dagens konkurrensutsatta situation, där kvalitetsbrister kan vara fatala för lönsamheten och försenade leveranser allvarligt undergräva framgångsrika produktlanseringar," säger Theresa Lanowitz, analytiker på Gartner. "När komplexiteten på produkterna tilltar, ökar också risken för fel. Denna situation gör avancerade och automatiserade testverktyg alltmer strategiskt viktiga."

Telelogic Tau/Tester baseras på den senaste versionen av det standardiserade testspråket TTCN, TTCN-3. Den förra generationen, TTCN-2 har varit mycket framgångsrikt för testning av framförallt telekomprodukters uppfyllande av internationella standarder. TTCN-3 hanterar allt detta samt dessutom testning av många andra sorters system, exempelvis 3G, XML och CORBA. Med Tau/Tester blir en rigorös, standardiserad testningsmetodik tillgänglig för fler kvalitetskänsliga industrier utöver telekom, såsom bil-, flyg- och försvarsindustri. Med möjligheten att använda färdiga testsviter kommer Tau/Tester att accelerera testutvecklingsprocessen samt höja kvaliten på slutprodukterna.

"Med TTCN-3 har testspråket breddats betydligt," säger Paul Zorfass, senioranalytiker vid IDC/First Technology, Inc. "Följaktligen har TTCN-3-baserade verktyg en stor potentiell marknad eftersom de kan hantera testkrav inom många områden, exempelvis Internet, bredband och trådlösa nätverk."

Tau/Tester har utvecklats tillsammans med Nokia Research Center, Helsingfors. "Nokia's tidiga inblandning säkerställer att produkten blir ännu mer användarvänlig än existerande testverktyg," säger Dr. Colin Willcock, forskningschef på Nokia.

"Vår utvärdering visar att Tau/Tester är en väl integrerad och effektiv miljö för testutveckling," säger Jouko Sankala, Chief Technology Officer på Nethawk, Oulo. "Med dess fullödiga stöd för TTCN-3 kan verktyget integreras på ett genomgripande sätt med våra testverktyg och testinstrument."

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1