Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Embedded | 16 juli 2015

Prevas: 'möjligheterna har aldrig varit större'

Den positiva trenden med ökad orderingång från slutet av första kvartalet har fortsatt för Prevas, som samtidigt meddelar att fler intressanta kunddiskussioner förs.

Höjdpunkter från andra kvartalet 2015
  • Nettoomsättning 369,1 miljoner kronor (377,8)
  • Resultat före av- och nedskrivningar 3,7 miljoner kronor (14,7)
  • Rörelseresultat EBIT –2,5 miljoner kronor (7,9)
  • Rörelsemarginal EBIT –0,7 % (2,1)
  • Resultat efter skatt –1,4 miljoner kronor (5,9)
Höjdpunkter från första halvåret 2015
  • Nettoomsättning 183,4 miljoner kronor (189,7)
  • Resultat före av- och nedskrivningar –0,6 miljoner kronor (3,5)
  • Rörelseresultat EBIT –3,9 miljoner kronor (0,1)
  • Rörelsemarginal EBIT –2,1 % (0,1)
  • Resultat efter skatt –2,3 miljoner kronor (0,1)
– Under det första halvåret har verksamheten belastats av ett par stora nedskrivningar i gamla projekt. På vissa orter har större kunder varit återhållsamma med att anlita konsulter. En viss anpassning av kapaciteten har därför genomförts och vi ser nu en ökning av beläggningsgraden, dock ännu inte till en nivå vi är nöjda med, kommenterar vd Karl-Gustav Ramström i halvårsrapporten. Men tillsammans med en förbättrad orderingång och ett fortsatt fokus på försäljningsarbete ser trenden ut att kunna fortsätta. Skriver bolaget i rapporten och rapporterar att fler affärsenheter, bland annat verksamheten i Danmark, går allt bättre och visar ett bra resultat. – Ytterligare en faktor som gör mig positiv är vad den pågående digitaliseringen av samhället innebär. Trots att många kunder har sitt fokus på kostnadsreduktion och effektivisering, och inte nyinvesteringar, törs jag fortfarande påstå att möjligheterna för Prevas aldrig har varit större än vad de är idag. Drivkraften och tillväxtmöjligheterna med ny teknik som Industri 4.0, Internet of Things och molntjänster skapar möjligheter till nya affärsmodeller och konkurrensfördelar för våra kunder. Områden där Prevas kompetens och erfarenhet är väl positionerade, säger Karl-Gustav Ramström.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2