Annons
Annons
© rob hill dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 juli 2015

HMS ökar tempot

Svenska HMS Networks presenterad en bra rapport.

Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 24 procent till 347 miljoner kronor (281), vilket motsvarar en ökning med 13 procent i lokala valutor. Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 56 miljoner kronor (42), motsvarande en rörelsemarginal på 16 procent (15). Andra kvartalets omsättning ökade med 25 procent till 177 miljoner kronor (141). "Vi intar en försiktigt positiv inställning till marknadsutvecklingen och vi bedömer förutsättningarna för en långsiktig tillväxt som goda. Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”, säger vd Staffan Dahlström.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2