Annons
Annons
Annons
Annons
© victor habbick dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 augusti 2015

SEK: Hushållsrobotar ska testas

Ett förslag till standard för hushållsrobotar är ute på remiss från SEK Svensk Elstandard. Nu är det inte själva robotarna som ska standardiseras, utan hur man provar dem.

SEK skriver att syftet är att ta fram allmänna internationella metoder för provning och bedömning av de vanligaste egenskaperna, så att det ska gå att jämföra olika robotar med varandra på ett objektivt sätt. Bland det som standardförslaget innehåller finns metoder för att avgöra hur bra roboten är på att gå över trösklar, mattkanter, sladdar och liknande och hur den undviker att köra på hinder som stolar och dörrkarmar. Dessutom ingår en standardiserad mätning av hur länge roboten kan arbeta innan den behöver laddas upp igen och hur lätt den hittar tillbaka till sin laddplats. Förslaget gäller mobila robotar för inomhusbruk. Medan arbetet pågått har intresset ökat för hemmarobotar med armar och gripfunktion och det finns därför planer på att senare lägga till avsnitt om detta. Arbetet sker inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Idén att ha internationella standarder för provning av hushållsapparater är faktiskt svensk, den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet och svenska tillverkare deltar fortfarande i arbetet genom att vara med i motsvarande kommitté inom SEK Svensk Elstandard. Internationella standarder från IEC brukar också antas som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Remisstiden går ut den 7 september 2015 och förslaget, betecknat 59/636/CDV.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1