Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kennytong dreamstime.com Teknik | 02 september 2015

Rymdutredningen föreslår en nationell rymdstrategi

Rymdutredningen som i dag lämnas över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, slår fast att Sverige behöver samordna aktiviteterna inom fältet.

– Jag välkomnar den här utredningen och kommer att ta upp den för diskussion på Innovationsrådets möte i dag. Vi måste fundera på hur vi bättre kan ta till vara rymdsektorns potential för att bland annat kunna möta klimathotet och stärka svensk industris innovationskraft, säger Helene Hellmark Knutsson. Svensk rymdverksamhet står på en stabil grund, slår utredningen fast. Bland annat finns en internationellt konkurrenskraftig industri och starka forskningsmiljöer. Utredningen pekar dessutom på områden där det finns förbättringspotentialer. I korthet innebär den föreslagna strategin följande: 1. Bättre och ökad samverkan mellan forskningsfinansiärerna för ökade synergier mellan statens olika satsningar. Rymdstyrelsen bör t.ex. ingå i den grupp för nationell samverkan där Vinnova, Vetenskapsrådet och Formas redan är med. 2. Mer fokus på hur det internationella samarbetet kan utnyttjas för att öka nyttan av rymdverksamheten i Sverige. Framför allt i de europeiska samarbetena inom EU respektive ESA pågår utveckling av tillämpningar för samhällsfunktioner, företag och konsumenter. Tillämpningar där rymdsystemen fyller en central funktion eller kompletterar andra sensorer. Det kan handla om telekommunikation, navigering eller jordobservation samt kända och okända kombinationer av dessa. 3. En bättre helhetssyn på nyttan för samhället i stort, både gällande synergier för civil och militär samverkan, samt med hänsyn till försvars- och säkerhetsaspekter.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1