Annons
Annons
Annons
Annons
© baloncici dreamstime.com Teknik | 09 september 2015

Remiss till ny beräkning av Livscykelkostnader

För bestämning av livscykelkostnader (LCC) finns det en internationellt erkänd vägledning, kallad IEC 60300-3-3. Då denna blivit till åren finns nu en remiss ute på en ny standard.

För bestämning av livscykelkostnader (LCC) finns det en internationellt erkänd vägledning, kallad IEC 60300-3-3, som också fastställts som svensk standard med beteckningen SS-EN 60300-3-3. Den har hunnit bli mer än tio år gammal och ett förslag till ny, reviderad utgåva är nu ute på remiss världen över, skriver SEK Svensk Elstandard. "Sedan den nuvarande utgåvan kom, har LCC blivit etablerat och det finns idag flera metoder att tillgå. Det nya förslaget ger därför en klarare beskrivning av syfte och metodik och innehåller färre beräkningsexempel. Kostnader som hänger samman med tillförlitlighet och reparation belyses särskilt och ett nytt avsnitt behandlar effekter som är svåra att värdera i pengar", skriver Svensk Elstandard.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2