Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© beatricee _dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 september 2015

Eskilstuna Elektronikpartner satsar på fordonsindustrin

Vi har tagit oss en liten pratstund med Eskilstuna Elektronikpartners vd Mikael Joki. Ett spännande projekt finns just nu på kontraktstillverkarens bord.

Eskilstuna Elektronikpartner (EEPAB) är just nu inne i en positiv trend, beskriver Mikael Joki. Om 2013 och 2014 får betraktas som relativt odramatiska ”mellanår” har det under 2015 varit en högre beläggning och större volymer. Företaget är nu också involverat i ett innovationsprojekt riktat mot fordonselektronik. Med tanke på EEPAB:s bakgrund som avknoppning till Autoliv, där EEPAB bland annat levererade reservdelar till Saab under sin tidiga resa, är det kanske föga förvånande att det finns kompetens att hämta här. Mikael Joki berättar att de är ett gäng på företaget som har arbetat med fordonselektronik sedan 80-talets glada dagar – med både inhemska produktägare och europeiska tillverkare. Såväl Koenigsegg, med sina snabba sportbilar i ena sidan av spektrumet, som tyngre fordonstillverkare tänkta för tung industri i den andra delen av spektrumet, räknas till kundsidan. Ett projekt byggt på samverkan
Kompakta kraftmoduler för fordonsapplikationer Projektet avser att ta fram och utvärdera mer produktionsnära prototyper av kompakta omriktarmoduler avsedda för att realisera en mycket kompakt integration av elmaskin och tillhörande kraftelektronik. Projektet får Vinnova-medel.
Projektet innefattar resurser från både Kungliga tekniska högskolan - avdelningen för elektrisk energiomvandling, och Eskilstuna Elektronikpartner. EEPAB ska vara med och ta fram prototyper till projektet – som alltså inte kommer att stanna på ritningsstadiet. – Det är ett fordonsprojekt där vi är med och utvecklar kompakt kraftelektronik för fordonsapplikationer. Både vi och KTH tycker att det är intressant att se vad vi gemensamt kan uppnå. Det är intressant både i perspektivet kunskap och befintlig teknologi i samverkan, och också akademi och industri i samverkan. Vi har tidigare arbetat med akademin men det här projektet är väldigt konkret, förklarar Mikael Joki. Dessutom ser Eskilstuna Elektronikpartner flera synergier bland befintliga kompetenser: – Vi kan bland annat använda oss av vår högströmsteknologi gällande mönsterkort i det här projektet.
"Det krävs innovativt tänkande för att befästa positionen som underleverantör inom fordonsindustrin."
Fordonsindustrin har gått lite upp och ned sista tiden. Hur påverkas ni? – Det vi märker är att det är en tuff kravställning och kravbild på underleverantörer. Det handlar om "cost cuts" hela tiden och det kan givetvis vara lite svårt att leva upp till. Det krävs innovativt tänkande för att befästa positionen som underleverantör inom fordonsindustrin. Vi såg en period av mindre utveckling på marknaden men nu tar det fart igen. Som exempel har företag som Volvo ökat på volymerna inom vissa segment. Men visst, det är en tuff bransch att jobba mot. Han fortsätter: – Samtidigt sker det stora förändringar inom landskapet. Eldriften i fordon är ett nytt utvecklingsområde och en spännande utveckling som råder över tid. De här förändringarna skapar förutsättningar också för svenska företag. Sker samma utveckling på den tyngre fordonssidan? – Det finns en motsvarande vilja att ta till sig ny teknik även i tunga fordon, exempelvis drivkällor. Det blir mer och mer kraftelektronik också i tyngre fordon. Ni som arbetar mot fordonsindustrin måste också ha sett en del av de långa betaltiderna? – Så är det. Vi bedriver ju inte bankverksamhet, man har inte den ekonomiska situationen att agera ekonomiskt stöd för stora internationella bolag. Det är en tuff situation som man ställs inför och det finns många som inte klarar av att hantera det. Det bidrar till att det inom fältet finns en dålig lönsamhet. Självklart vill man ha en förändring.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2