Annons
Annons
Annons
Annons
© albert lozano dreamstime.com Teknik | 29 september 2015

Teknikföretagen kommenterar Sveriges nya exportstrategi

Mikael Damberg talade igår om Sveriges nya exportstrategi. Teknikföretagen välkomnar regeringens nya exportstrategi och ser den som ett viktigt ramverk för en ny exportoffensiv.

Svenska företag riskerar att missa stora delar av världens förväntade tillväxt, därför tar regeringen krafttag för att öka den svenska närvaron på morgondagens exportmarknader. Med exportstrategin adresserar regeringen de utmaningar som den svenska utrikeshandeln står inför: - svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna - fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera - svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan - Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister måste öka den globala handeln måste hållas öppen - Exportstrategin innehåller satsningar på 22 prioriterade områden, baserade på de behov och önskemål som framförts från såväl stora som små och medelstora företag. – Det är glädjande att se att flera förslag innehåller sådana delar som är viktiga för våra medlemsföretag, säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen. Får industrin bättre förutsättningar kommer våra teknikföretag fortsätta bidra till arbetstillfällen, tillväxt och vår gemensamma välfärd. Strategin har tagits fram i dialog med det svenska näringslivet och innehåller satsningar för att få fler svenska företag att ta steget ut på nya marknader, för att öka exporten och närvaron på tillväxtmarknaderna, underlätta den globala handeln och för att främja Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1