Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bdriver dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 september 2015

Minesto mot börsen

Styrelsen i svenska miljöteknikföretaget Minesto har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm.

I samband med detta har bolaget beslutat att genomföra en nyemission till allmänheten i Sverige på 95 miljoner kronor. Minestos patenterade kraftverk, Deep Green, utvinner energi ur tidvatten- och havsströmmar. Bolaget har sedan 2006 investerat över 200 miljoner kronor i utvecklingen. Deep Green har testats under flera år i havet utanför Nordirlands kust och företaget själva anger att det är den enda kända teknik som är effektiv för energiutvinning ur långsamma tidvatten- och havsströmmar. Syftet med emissionen och listningen är att tillföra kapital för att ta bolaget till kommersiell fas. ”Minesto har under året lyckats med sin plan med leasingavtal av havsbotten för en första tidvattenpark, säkerställa substantiella investeringar på 155 miljoner kronor från Wales regering och KIC InnoEnergy, säkra upp nätkapacitet för vårt projekt i Wales och skapat den organisation vi behöver för att ta nästa steg mot storskalig elproduktion. Detta i kombination med ett ökat globalt intresse av våra produkter gör att styrelsen och ledning är överens om att en listning är rätt väg för bolaget”, säger Anders Jansson, vd, Minesto. Emissionslikviden på 95 miljoner kronor plus en eventuell övertilldelning om ytterligare maximalt 16,8 miljoner kronor kommer att användas för att färdigställa Deep Green för kommersialisering. Huvudägarna BGA Invest och Midroc New Technologies har förbundit sig att teckna aktier för cirka 60 miljoner kronor i nyemissionen och resterande 35 miljoner kronor är säkerställt via ett garantikonsortium arrangerat av G&W Fondkommission. Första dag för handel planeras till den 9 november förutsatt att Minesto godkänns av First North för upptagande till handel. Teckningstiden pågår mellan 30 september till 21 oktober 2015.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2