Annons
Annons
Annons
Annons
© andrzej thiel dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 oktober 2015

Sydsvenskt kluster ska stödja industriföretag

Industrikluster IUC Syd heter det senaste tillskottet bland klusterbildningarna i Skåne. Det beskrivs som ett branschöverskridande kluster med fokus på tillverkande industriföretag.

IUC Skåne och Region Skåne har format Industrikluster IUC Syd tillsammans med en grupp av initiativtagare från akademi, forskning, näringsliv och det offentliga. Tillsammans vill man ge skånska industriföretag ett kraftfullt stöd för att underlätta möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte, tillgång till ny kunskap och forskning. Fokus i utvecklingsinsatserna kommer att vara till för alla industriföretag men med fokus på små och medelstora företag. – Vi är många, som från olika håll vill verka för en sund utveckling i våra industriföretag. Det är så tydligt att vi vill samma sak, och att vi tillsammans har en bred kompetens att verkligen göra skillnad och påverka utvecklingstakten i företagen. Vi skapar en mötesarena med struktur, det ska vara lätt för företagen att greppa vad vi gör, och se nyttan med att bli medlem i klustret, säger Jenny Bramell, vd IUC Skåne. Inom de närmaste tre åren räknar man med en medlemsbas på cirka 100 företag som förutom att träffas i ämnesinriktade nätverk kring till exempel, innovation, produktutvecklingsprocesser, tillverkningsmetoder, sälj och marknad, även kommer att träffas på seminarier och andra mötesplatser. Vidare ger industriklustret IUC Syd företagen möjligheten att delta i utvecklingsprojekt inom bland annat verksamhetsutveckling med Lean och energieffektivisering. – Vi har sedan tidigare ett bra samarbete med IUC Skåne. De är bland annat regional nod i Produktionslyftet och vi har tillsammans drivit företagsnätverk inom produktutveckling. Vi ser fram emot att bidra till medlemmarnas utveckling genom att driva och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt där vår expertkompetens och test- och demonstrationsanläggningar används för att möta företagens utmaningar, säger Magnus Thordmark, Swerea IVFs representant i interimsstyrelsen för Industrikluster IUC Syd. Industriklustret kommer också att driva den operativa delen av det regionala arbetet med Industriell Plattform som syftar till att öka leverantörsbasen och de skånska företagens möjligheter att bli leverantörer till ESS, MAX IV och andra stora europeiska forskningsanläggningar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2