Annons
Annons
© jakub krechowicz dreamstime.com Komponenter | 08 oktober 2015

Sivers vill ha in nya pengar

Mikrovågsbolaget Sivers har för avsikt att genomföra en ny emission för att dra in 62,7 miljoner.

Vid fullteckning kommer emissionen tillföra bolaget cirka 62,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Vidare föreslås en övertilldelningsoption på ytterligare 5,1 miljoner. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med 26 november 2015 till och med den 10 december 2015, genom samtidig betalning. ”Syftet med nyemissionen är framförallt att möjliggöra en nyinvestering i utveckling av nya produkter som adresserar den bredare WiGig-marknaden. Bolagets strategi har fokuserat på investeringar i produktportföljen för telekommarknaden samt bolagets portfölj av radarsensorer. Det fortsätter i oförminskad utsträckning men nya områden baserat på kärnteknologin bedöms också kunna ge bra avkastning. Allt baseras på den kompetens som finns i bolaget kring millimetervågsteknologi samt den portfölj av IP och komponenter som tagits fram under Sivers IMAs långa historia. Speciellt viktig är bolagets egenutvecklade kisel-germanium kretsar som utgör en utmärkt grund att utveckla nya produkter från.”, skriver Sivers.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1