Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rainer plendl dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 oktober 2015

SEK: 'Ny standard för supraledande tråd'

Den nya standarden SS-EN 61788-21 anger metoder för mätning och provning av sådana egenskaper som har betydelse för användningen av supraledande tråd, skriver SEK - Svensk Elstandard.

Standarden gäller både egenskaper som påverkar nedkylning, kontinuerlig drift och felfall och egenskaper som hör samman med tillverkning och montering. Standarden ger också en översikt över de olika egenskapernas betydelse – kritisk temperatur, växelströmsförluster och så vidare – och pekar på de andra standarder i serien SS-EN 61788 där mätningarna beskrivs närmare. En mer allmän beskrivning av olika typer av supraledande ledningstråd och deras egenskaper görs i den tekniska rapporten IEC 61788-20. Liksom de flesta andra svenska standarder som fastställs av SEK Svensk Elstandard, är SS-EN 61788-21 egentligen en internationell standard från IEC som också antagits som europeisk standard av CENELEC, likalydande i 33 europeiska länder.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2