Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Arrow Analys | 19 oktober 2015

Färdplan för ett framgångsrikt IoT-genomförande

Dagens gästskribent, Andrew Bickley, skriver att IoT (Internet of Things, Sakernas Internet) inte längre är bara hype eller fantasifulla idéer.

IoT (Internet of Things, Sakernas Internet) är inte längre bara hype eller fantasifulla idéer. Många sektorer som bank, sjukvård, detaljhandel, fordon, transport och almännyttan samt smarta hem planerar redan omfattande användning av tekniken. Även om IoT-tillämpningar utvecklas kreativt och kan ta lite tid att nå stora volymer är den goda nyheten att en stor del av den viktiga grunden redan är lagd. De flesta av de viktiga delar som kommer att ha en betydelse i att vända koncept till verklighet är redan här - och så också kompetensen att få ihop allting.
"I huvudsak kommer IoT att drivas av fyra nyckelelement: sensorer, manöverdon, anslutningsmöjligheter och data-bearbetning (människor och processer är givna)"
Det är klart att IoT kommer att medföra problem men de potentiella fördelarna med IoT kommer sannolikt att uppväga de inledande utmaningarna med att komma in på denna nya marknad. Naturligtvis kommer de första hindren att bli systemintegration, kostnad för genomförandet och att möjliggöra skalbara plattformsarkitekturer och -tjänster. Men verkligheten är att de globala anslutningarna redan är på plats. Mobil kommunikation, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 3G, 4G, NFC och RFID är vanliga, likväl som privata och offentliga, bredbandsnätverk. Molnlagring används redan allmänt och utvidgas ständigt. Vi har redan internetbank, automatiserade trängselavgifter, mobila betalningar, livsstilsövervakning, smarta hem och liknande. Prognoser pekar på att år 2020 det kan vara så många som 50 miljarder anslutna enheter. Om hälften av dessa anslutna enheter är telefoner och pekplattor kan vi förvänta oss fler än 25 miljarder nya anslutna IoT-noder som alla utnyttjar trådlös anslutning, förvaltning och aggregering av data och som skyddas av IP- och programsäkerhetslösningar. Stora mängder data som samlas in och bearbetas genom dagens anslutningar analyseras eller utnyttjas knappast. Nätverken översvämmas av information och denna information kanske inte utnyttjas till sin fulla potential. I vissa fall är det döda data. Aktiverade med innovativa IoT-system kommer tillverkare, tjänsteleverantörer och andra organisationer att baserat på realtidsdata kunna modifiera och anpassa sina produkterbjudanden. Tillgångar, tillverkningsprocesser, fastighetsförvaltning, offentliga tjänster och även marknadsföring kommer att bli så mycket mer effektiva eftersom uppgifterna kommer att vara tillgängliga i realtid och kunna analyseras och uppdateras löpande vilket möjliggör välinformerade anpassade beslut. I huvudsak kommer IoT att drivas av fyra nyckelelement: sensorer, manöverdon, anslutningsmöjligheter och databearbetning (människor och processer är givna). Alla data som samlas in från enheter som är anslutna via sensorer och gateway kommer att enkelt kunna delas genom molnet. Men vad som behöver hända innan IoT verkligen förändrar hur branscher och individer fungerar är att få en mycket högre nivå av förståelse för hur man skall genomföra tekniken och hur man kan göra det bästa av den. Den måste också vara mycket mer intelligent och tillförlitlig. En bredare förståelse för hur man använder anslutna lösningar kan innebära betydande affärsnytta.
"En lösning som är specifik för trådlösa IoT-noder är att börja med "plug and play"-certifierade moduler. Den upplevda högre kostnaden för modulerna mildras genom kortare konstruktionscykler och förutsägbar låg risk"
IoT kommer oundvikligen att innebära en hel del förändringar. Det kommer att finnas nya teknologier och standarder att lära sig, ny programvara och hårdvara att lära känna och, naturligtvis, att skapa och distribuera ett stort antal olika applikationer. Att implementera och möjliggöra IoT kommer att bli en viktig del av många företags framtida tillväxt. Framgångsrika skalbara lösningar kan bara lyckas med mycket samarbete med och sakkunnig vägledning från pålitliga partner. Genom leverantörs partnerskap kommer företag att få tillgång till stöd för alla de element som behövs för att få IoT i drift och göra det möjligt för kunder att skörda de påtagliga fördelarna med denna revolutionerande teknik. Vad kan göras för att se till att företagen hanterar och övervinner komplexiteten i IoT-plattformsutveckling och genomförande? Det aldrig kommer att bli lätt att kombinera trådlös uppkoppling med säkerhet, låg strömförbrukning, lång batteritid, gateway och olika operativsystem i kombination med stor datalagring och analys. En lösning som är specifik för trådlösa IoT-noder är att börja med "plug and play"-certifierade moduler. Den upplevda högre kostnaden för modulerna mildras genom kortare konstruktionscykler och förutsägbar låg risk för tiden att komma ut på marknaden. Högkvalitativa utvecklingsbyggsatser är också viktiga verktyg för alla konstruktörer av IoT-system, inte minst när det gäller mjukvaruutveckling. Byggsatserna inte bara stödjer många applikationer utan kan oftast återanvändas i efterföljande konstruktioner. Även med dessa verktyg kommer konstruktörer som sätter ihop en IoT-arkitektur sannolikt tycka att det är ett förvirrande och tidsödande arbete att välja och anskaffa de bästa lösningarna för sina behov. För att motverka detta kommer många nya specialister som systemkonstruktörer och -integratörer att dyka upp som kan erbjuda IoT-baserade lösningar. De kommer att behöva samarbeta med betrodda partner som redan har den kunskap som nämnts tidigare, skickliga ingenjörer som kan skära genom dimman av protokoll, hårdvara och systemutveckling och leverera plattformar och delsystem som kommer att vara klara för användning med IoT. Det finns företag, som Arrow, som kan bidra med de viktigaste delarna - alla som vill komma ombord på IoT-tåget måste skapa mycket starka band med sådana företag redan i början av projekteringen. Författare: Andrew Bickley, Arrow Electronics
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1