Annons
Annons
Annons
Annons
© gilbertc dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 oktober 2015

Sämre för Beijer Electronics

Både resultat och omsättningen hos Beijer Electronics var lägre än samma kvartal förra året.

Nettoomsättningen för kvartalet blev 322,3 miljoner kronor (334,6). Rörelseresultatet uppgick till 12,0 miljoner kronor (17,8). Orderingången uppgick till 309,0 miljoner kronor (341,4). För årets nio månader landade nettoomsättningen på 1 041,6 miljoner kronor (1 036,2). Orderingången uppgick till 989,5 miljoner kronor (1 039,5) och rörelseresultatet uppgick till 62,9 miljoner kronor (99,7 och 66,8 exklusive realisationsvinst 2014). ”Utvecklingen under det tredje kvartalet följde i allt väsentligt de bedömningar och åtgärder som Beijer Electronics tidigare aviserat. Koncernen visade under det tredje kvartalet en något lägre omsättning och ett lägre rörelseresultat. De offensiva satsningarna inom affärsområde IDC är inne i ett intensivt skede. Samtidigt har det besparingsprogram som genomfördes inom affärsområde IAS under slutet på 2014 resulterat i besparingar på 27 miljoner kronor under de första tre kvartalen”, säger Per Samuelsson, vd och koncernchef. Om omstruktureringen säger han: ”Effekterna av det uppsagda samarbetet med Mitsubishi Electric har varit påtagliga med en markant lägre försäljning under kvartalet. Samtidigt har tempot varit högt i omstruktureringen av verksamheten. En ny nordisk organisation var på plats i september. Personalstyrkan dras successivt ned fram till årsskiftet, från 105 till 60 medarbetare, och kommer att ge effekt på resultatet 2016.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2