Annons
Annons
Annons
Annons
© mariusz szachowski dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 oktober 2015

Ny standard för skrot som innehåller bildskärmar

En av de nya standarderna i oktober handlar om hantering av elektronikskrot som innehåller bildskärmar.

SS-EN 50625-2-2 behandlar mottagning, lagring och behandling av elektronikskrot som innehåller bildskärmar av olika slag och ställer krav på arbetsmiljön vid arbetet. Den ska användas tillsammans med den tidigare fastställda SS-EN 50625-1. Standarden är harmoniserad under EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet). För katodstrålerör, det vill säga den äldre, tjocka typen av bildskärmar, är det främst bly och fluorescerande ämnen i frontglaset som inte ska spridas, till exempel kadmium. Katodstrålerör kan även innehålla andra ämnen, till exempel de sällsynta jordartsmetallerna europium och yttrium. Platta bildskärmar kan innehålla kvicksilver. Katodstrålerör finns inte bara i gamla TV-apparater och dataskärmar, utan också i till exempel oscilloskop, arkadspel och en del medicinteknisk utrustning. Platta skärmar finns, som bekant, i allt fler elektroniska apparater. SS-EN 50625-2-2 ska vara ett stöd för att åstadkomma en effektiv hantering av de här typerna av elektronikskrot, bland annat i syfte att minska utsläpp och föroreningar och för att stödja ökad materialåtervinning. Den kompletterar den allmänna standarden SS-EN 50625-1 med det som särskilt gäller för hantering av elektronikskrot med bildskärmar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2