Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 oktober 2015

Starkt år av Hexatronic

Hexatronic Group summerar räkenskapsåret som slutade med ett rörelseresultat på 63,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 627,3 miljoner kronor(497,3) vilket motsvarar 26 procent tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 63,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 50,0 miljoner kronor (59,1) och nettoresultatet uppgick till 37,4 miljoner kronor (46,5). För det fjärde kvartalet landade nettoomsättningen på 169,0 miljoner kronor (140,3) vilket motsvarar 20 procent tillväxt under kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,7 miljoner kronor (16,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,5 procent (11,4 procent). Rörelseresultatet uppgick till 13,5 miljoner kronor (15,6) och nettoresultatet uppgick till 8,9 miljoner kronor (11,3). "Vi har haft ett stort fokus på ökad kundorientering av vår verksamhet och det är glädjande att konstatera att det bär frukt. Förutom att vi har skapat många nya kundrelationer så har det resulterat i ökade affärer. Ett bra exempel på detta är den första sjökabelordern till A-2-Sea i Storbritannien som kommer levereras i november. Det finns ett underliggande stort behov att bygga ut det fiberoptiska nätet på samtliga våra marknader. Detta är gynnsamt för vår framtida tillväxt", säger vd Henrik Larsson Lyon. "Våra två nyförvärv, Proximion AB och Tele&Datanät Fiberoptik i Örebro AB inklusive Hexatronic AS i Norge, har utvecklats väl och bägge förvärven har förstärkt vårt kunderbjudande samtidigt som tillhörigheten till Hexatronickoncernen har varit positivt för de förvärvade bolagen."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2