Annons
Annons
Annons
Annons
© otto ballon mierny dreamstime.com Komponenter | 23 oktober 2015

Habia Cables bästa kvartal hittills

Beijer Alma-koncernen skriver att dotterbolaget Habia Cables gjorde det bästa kvartalet någonsin.

Habias tredje kvartal blev det resultatmässigt bästa hittills, skriver Beijer Alma i samband med kvartalsrapporten. Justerat för valutakurseffekter var faktureringen 7 procent lägre än föregående år, men produktmixen var gynnsam, vilket ledde till en positiv utveckling i resultat och rörelsemarginal. Rörelseresultatet steg därför till 30 miljoner kronor (24). Försäljningen till kärnkraftkunder ökade och svarade för en större andel av faktureringen jämfört med föregående år. Ackumulerat sedan årets början har faktureringen till detta kundsegment ökat med 50 procent. Orderingången har ökat med nära 200 procent Även försäljningen till telekomkunder ökade samtidigt som faktureringen var något lägre än föregående år.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1