Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 oktober 2015

Tapp för Saab

Saabs rörelseresultat för kvartalet sjönk pÄ en ostadig marknad.
Rörelseresultatet för kvartalet landade pÄ 186 miljoner kronor (258 för samma kvartal förra Äret) och omsÀttningen uppgick till nÀra 5,8 miljarder (5,1). Under Ärets första nio mÄnader uppgick försÀljningsintÀkterna till 17'116 (16 102) miljoner kronor, en ökning med 6 procent jÀmfört med föregÄende Är. Rörelseresultatet uppgick till 553 (901) miljoner. "Försvarsmarknaden Àr fortsatt starkt pÄverkad av stora geopolitiska förÀndringar och det vÀrldsekonomiska lÀget. Försvarsindustrin satsar stora summor, varav alltmer egenfinansierat, pÄ teknologiutveckling i projekt som ofta har lÄnga ledtider. Dessutom föregÄs större försvarsupphandlingar av politiska processer, vilka ofta Àr svÄrbedömda bÄde vad gÀller tidsÄtgÄng och utfall", skriver bolaget. Omorganisation "Saab förvÀntar sig en organisk försÀljningstillvÀxt under 2015. TillvÀxten kan till stor del hanteras med befintliga resurser samtidigt som effektiviseringsmöjligheter ses över för att öka lönsamheten samt möjliggöra ytterligare marknadsfokus. DÀrför genomförs per den 1 januari 2016 en organisationsförÀndring", skriver bolaget. AffÀrsenheterna inom Security and Defence Solutions kommer att organiseras enligt följande: Traffic Management och Combat System and C4I Solutions blir del av affÀrsomrÄde Electronic Defence Systems. Training and Simulation blir en del av affÀrsomrÄde Dynamics. Critical Systems & Communication Solutions blir del av affÀrsomrÄde Support and Services. AffÀrsenheten Saab Kockums kommer att rapportera till Saabs VD samt avses redovisas inom ramen för corporate. Den nya organisationen trÀder i kraft den 1 januari 2016. PÄ grund av att Security and Defence Solutions upphör, vÀljer affÀrsomrÄdeschef Gunilla Fransson att lÀmna Saab och koncernledningen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-19 15:52 V12.2.2-1