Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 oktober 2015

Tapp för Saab

Saabs rörelseresultat för kvartalet sjönk på en ostadig marknad.

Rörelseresultatet för kvartalet landade på 186 miljoner kronor (258 för samma kvartal förra året) och omsättningen uppgick till nära 5,8 miljarder (5,1). Under årets första nio månader uppgick försäljningsintäkterna till 17'116 (16 102) miljoner kronor, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 553 (901) miljoner. "Försvarsmarknaden är fortsatt starkt påverkad av stora geopolitiska förändringar och det världsekonomiska läget. Försvarsindustrin satsar stora summor, varav alltmer egenfinansierat, på teknologiutveckling i projekt som ofta har långa ledtider. Dessutom föregås större försvarsupphandlingar av politiska processer, vilka ofta är svårbedömda både vad gäller tidsåtgång och utfall", skriver bolaget. Omorganisation "Saab förväntar sig en organisk försäljningstillväxt under 2015. Tillväxten kan till stor del hanteras med befintliga resurser samtidigt som effektiviseringsmöjligheter ses över för att öka lönsamheten samt möjliggöra ytterligare marknadsfokus. Därför genomförs per den 1 januari 2016 en organisationsförändring", skriver bolaget. Affärsenheterna inom Security and Defence Solutions kommer att organiseras enligt följande: Traffic Management och Combat System and C4I Solutions blir del av affärsområde Electronic Defence Systems. Training and Simulation blir en del av affärsområde Dynamics. Critical Systems & Communication Solutions blir del av affärsområde Support and Services. Affärsenheten Saab Kockums kommer att rapportera till Saabs VD samt avses redovisas inom ramen för corporate. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2016. På grund av att Security and Defence Solutions upphör, väljer affärsområdeschef Gunilla Fransson att lämna Saab och koncernledningen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1