Annons
Annons
Annons
Annons
© mucella1 dreamstime.com Teknik | 28 oktober 2015

Svenska teknikkoncerner minskar i Sverige - ökar i utlandet

Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands – men fortsätter minska i Sverige, skriver Teknikföretagen i en ny undersökning.

Antalet anställda i svenska teknikkoncerner har utanför Sverige sammantaget ökat med nästan 200'000, eller med 47 procent från 2006 till 2014. Under samma period har antalet anställda här i Sverige minskat med över 18 000, eller med 13 procent, skriver Teknikföretagen i en rapport där de tittat på 33 svenska teknikkoncerner under perioden 2006 till och med 2014. "Den stora ökningen utanför Sverige visar på en framgångsrik expansion internationellt, en expansion som också resulterat i många fler jobb. Vi ser här en kraftig ökning totalt och på bred front runt om i världen, men inte i Sverige där nedgången tvärt om har fortsatt även under 2014", säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten. Han fortsätter: "Den fortsatta expansionen utomlands innebär att de internationellt verksamma koncernerna numera har egna anställda i länder som USA med 90 000 följt av Kina med 72 000 som alltmer är jämförbara med de 119 000 de har i Sverige." Kina är det land där ökningen varit störst under perioden med i dag hela 50 000 fler anställda jämfört med 2006 i de svenska koncernerna. Efter Kina kommer Indien med plus 28 000 anställda och USA med plus 26 000 anställda under perioden.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1