Annons
Annons
© ra2studio dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 oktober 2015

Kraftig ökning av industriell IT och automation i Sverige

Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT var uppdragsgivare för en kartläggning om industriell IT och automation i Sverige. Och pilen pekar rakt uppåt, minst sagt.

Omsättningen inom industriell IT och automation i Sverige uppgår till över 70 miljarder kronor, visar kartläggningen som har utförts på uppdrag av Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) i samarbete med SICS Swedish ICT och Stockholm Business Region. En rejäl ökning i jämförelse med den förra rapporten från år 2009 – då beräknades omsättningen till 50 miljarder kronor. – Kartläggningen visar att automationsindustrin blir allt viktigare i Mälardalsregionen. Allt pekar också på en fortsatt positiv utveckling eftersom samhällets samtliga sektorer står inför ökad automatisering och digitalisering, säger Mikael Klintberg, processledare på Automation Region. Enligt studien uppgick omsättningen inom industriell IT och automation under 2013 till cirka 72 miljarder kronor. Baserat på placering av huvudkontor – utan hänsyn till arbetsställe, var försäljning sker eller var tjänster utförs etcetera – står Mälardalsregionen för nästan 70 procent av den redovisade omsättningen. – Resultatet är en bekräftelse på att den industri som PiiA arbetar för är fortsatt mycket stark och viktig för Sverige. Det är en industri som i olika samarbeten över landet kan ta tillvara på digitaliseringens nya spännande möjligheter och därmed fortsätta utvecklas, säger Anders OE Johansson, programchef för PiiA. De branscher som förefaller stå för störst del av omsättningen inom industriell IT och automation är tillverkning och industri med 43 procent, partihandel med 31 procent samt teknisk konsultverksamhet med 10 procent. Resultatet av kartläggningen ska fungera som ett underlag för riktade insatser med målet att stärka industriell IT och automation inom samtliga branscher. – Automation och IT integrerar allt tydligare och det öppnar möjligheter för branschöverskridande samarbeten. Utvecklingen är mycket positiv och underlättar vårt arbete med att attrahera duktiga människor, investeringar och nya företag till Sverige, säger Torbjörn Bengtsson, projektledare på Stockholm Business Region. Kartläggningen har utförts av Louise Fridholm, Peter Hansen och Johannes Leo, samtliga studenter vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik på Mälardalens högskola.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1