Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Analys | 02 november 2015

Beslutet är ytterligare bevis på omritningen av EMS-landskapet

Elektronikindustrin som helhet håller ständigt på att rita om sig själv med hänsyn till kundernas kravbild och teknologins framfart. Utvecklingen med Orbit Ones förvärv av Flex bekräftar bilden.
2015 kommer att gå till historien som det hittills mest galna året i halvledarvärlden. Såväl jättar som småbolag positionerar sig för vad som komma skall; Nya möjligheter där IoT möter användaren i ena sidan av spektrumet, på den andra sidan har vi dödsrosslande jätteindustrier såsom PC eller TV-tillverkare vars framtid tycks oviss.

Förändringen av eletkronikindustrin är dock inte exklusiv för halvledare eller ett fenomen som håller sig utanför vår regions gränser. Vi har under året sett stor rörlighet också i den nordiska ankdammen av elektronikföretag. Inte minst märks detta av i och med några uppseendeväckande förvärv: Scanfil som lade vantarna på Partnertech (och som därigenom skapar en nordisk EMS-jätte med en prognostiserad omsättning på 360-385 miljoner euro (3,37-3,61 miljarder kronor) – och givetvis dagens nyhet.

Samtidigt vittnar många EMS-företag om en helt annan situation idag än för 20 år sedan; prispress och kortsiktiga kostnadsbesparingar har tvingat fram rationaliseringens yxa – som svingats vilt.
Dagens förvärv är till skillnad mot Scanfil/Partnertech ett rent elektronik-förvärv som givetvis flyttar fram positionerna ytterligare och säkerligen kommer att sätta press på andra tillverkare. Konsolideringen av branschen har länge förutspåtts som en oundviklig del driven av flera faktorer. Dels har vi idag en situation med färre större produktägare som producerar på den inhemska marknaden. EMS-landskapet har därmed dragits med en ohälsosam överetablering som på sista raden äter sig in i siffrorna.

Samtidigt vittnar många EMS-företag om en helt annan situation idag än för 20 år sedan; prispress och kortsiktiga kostnadsbesparingar har tvingat fram rationaliseringens yxa – som svingats vilt. Konsolideringen pågår idag över alla led, inte bara bland jättarna. (Inissions förvärv av Montronic är ett exempel som här kan lyftas fram där en mindre aktör förvärvats). Samtidigt har de stora bolagen haft svårt att nå tillfredsställande lönsamhet och av den anledningen är det inte förvånande att det nu sker en del rörelse. Flex har här varit i framkant. Siffrorna för 2015 för Flextronics International Sweden AB visar en omsättning på 661 miljoner i omsättning och med en vinst på 120 miljoner i resultat.

Och hur påverkar då dagens nyheter industrin i stort? Svårt att säga, i det korta perspektivet. Rationaliseringar och jakten på förvärv och därmed tillhörande synergivinster lär fortsätta. Vi rör oss mot en teknologiskt mer avancerad framtid där kraven på automation, testsystem, mjukvarusystem – och inte minst kundens egna produkter som idag är mer avancerade – gör investeringar dyrare i det korta perspektivet - samtidigt som ökad automation har hyllats som en potentiell räddare för produktion i högkostnadsregioner.

Klart är i alla fall att förvärvet gjort att det finns en EMS:are färre att konkurrera med på plats i Sverige samtidigt som Orbit One får en säkerligen ny kundbas och större produktionsmuskler att spänna i Sverige. Och produktionslandskapet komemr säerkligen fortsätta att förändras så länge kunderna kräver det. Eller, för att avsluta med några ord från en intervju jag gjorde med Andreas Bergström, Flextronics SBS Sverigechef, i början av förra året:

”Samtidigt vet jag att ingen i branschen flyttat ut eller lagt ned produktion i Sverige för att man har velat det. Här handlar det om att man har följt kundernas önskemål.”

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2