Annons
Annons
Annons
Annons
© vladek dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 november 2015

Nyanställningar i Växjö när Saab ska uppgradera hårdvara

Saab har tecknat kontrakt med Försvarets materielverk om en så kallad livstidsförlängning av luftvärnssystem RBS 97.

Beställningen innebär att robotsystemet, som utgör stommen i Sveriges två luftvärnsbataljoner, funktionssäkras. I beställningen ingår att genomföra livstidsförlängande åtgärder och att tillföra ny funktionalitet i systemet. Arbetet omfattar uppgraderingar av både hårdvara och mjukvara av systemets samtliga systemkomponenter som belysningsradar, lavett och stridsledningsenhet. Tillsammans med tidigare beställningar innebär detta kontrakt behov av nyrekrytering till kontoret i Växjö inom både mjuk- och hårdvara. Möjligheten ses över att, inom ramen för Saabs och Försvarsmaktens samverkan när det gäller kompetensförsörjning, växla in personal från luftvärnsregementet under begränsade tidsperioder. – Beställningen ger Saab möjlighet att växa inom området och gör oss väl positionerade att stötta kunden när det blir aktuellt att ersätta robotsystem 97, säger Joakim Haux, chef för avdelning Weaponry Services på affärsenhet Land inom Saabs affärsområde Support and Services.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2