Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 31 maj 2002

Array söker ny verksamhet

Array avyttrar nuvarande verksamhetsområden, TonerJet och Array Controllers, och tillhörande tillgångar.
I syfte att renodla Array och att öka den finansiella uthålligheten avser bolaget att avyttra nuvarande verksamhetsområden, TonerJet och Array Controllers, och tillhörande tillgångar. Dessa åtgärder bedöms även som nödvändiga för att Array skall utgöra en attraktiv plattform för en ny verksamhet.

När lämplig ny verksamhet har identifierats kommer styrelsens förslag till beslut att föreläggas en bolagsstämma. Styrelsens ambition är att detta skall ske före årets slut.

Försäljningsarbetet med Arrays styrdator för laserskrivare, ArrayBIG, har inte lett till någon kundorder. De utvärderingar av styrdatorn som gjorts av potentiella kunder visar att produkten har konkurrenskraftigt pris och prestanda. Array bedömer trots detta, efter 12 månaders ansträngningar, att bolaget inte har de resurser som krävs för att etablera en framgångsrik styrdatorverksamhet.

Som ett resultat av avyttringsbesluten för TonerJet och Array Controllers har samtliga anställda i koncernen varslats om uppsägning. Stefan Winström kvarstår som VD för Array med huvuduppgift att genomföra de beslutade åtgärderna. Winström kvarstår även som Arrays styrelserepresentant i intressebolaget Imsys.

Efter beslutade åtgärder beräknas Arrays likvida medel motsvara löpande utbetalningar i mer än tolv månader utan ytterligare intäkter.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1