Annons
Annons
Annons
Annons
© anton andronov dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 december 2015

Electrolux behöver spara - uppsägningar i Sverige, USA och Kina

Electrolux kommer att behöva spara inom segmentet Dammsugare & småapparater, skriver bolaget i samband med att de också redovisar kostnaderna efter GE-soppan som uppgår till nära 1,5 miljarder kronor.

Electrolux kommer att starta ett kostnadsbesparingsprogram inom dammsugare och småapparater för att strukturellt minska kostnaderna. Verksamheten fortsätter att påverkas negativt av lägre försäljningsvolymer på flera huvudmarknader och av ogynnsamma valutakursförändringar, skriver bolaget med anledning av förändringarna. För att förbättra lönsamheten vidtas nu åtgärder som innebär personalminskningar och minskning av verksamheten, framförallt i USA, Sverige och Kina. Förhandlingar har inletts med de fackliga parterna i Sverige. Besparingsåtgärderna bedöms ge full effekt i slutet av 2016 och bidra med årliga kostnadsbesparingar om 120 miljoner kronor. Kostnaderna för programmet beräknas till 190 miljoner kronor. Det här följer på det misslyckade förvärvsförsöket av GE Appliances. Den 7:e december meddelades att Electrolux planerade förvärv inte skulle genomföras, eftersom General Electric sagt upp avtalet. Därefter begärdes en så kallad ”termination fee” om 175 miljoner dollar, motsvarande cirka 1490 miljoner kronor. "I enlighet med överlåtelseavtalet kommer Electrolux idag att betala denna termination fee till General Electric. Transaktionskostnader och integrationskostnader bedöms uppgå till cirka 175 Mkr för det fjärde kvartalet 2015. Därutöver kommer finansnettot för det fjärde kvartalet att belastas med kostnader hänförliga till bryggfinansieringen om cirka 225 Mkr", skriver Electrolux.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1