Annons
Annons
Annons
Annons
© mucella1 dreamstime.com Analys | 09 december 2015

Svag avslutning på 2015

Teknikföretagen skriver idag att orderingången enligt företagens egna beskrivningar sammantaget är dämpad och att färre bolag utnyttjar sin produktionskapacitet till fullo.

Informationen kommer från Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets sista kvartal som redovisas idag. Undersökningen omfattar uppgifter från 541 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 591 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent går på export. – Konjunkturbarometern för fjärde kvartalet visar att efterfrågan för teknikindustrin sammantaget är fortsatt begränsad. Här finns flera tecken. Orderingången dämpas och att det är ytterst få företag som säger sig utnyttja produktionskapaciteten fullt ut. Skillnaden mellan olika branscher är dock stor. På export fortsätter bilindustrin framåt och det med positiv inverkan på bilindustrins leverantörer medan det omvända gäller för maskinindustrin. Minskade exportorder för maskinindustrin visar att den internationella efterfrågan på investeringsvaror är fortsatt svag. Kommer investeringarna inte igång så lär konjunkturen för den exportinriktade industrin inte heller få upp farten, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.
Elektroniksegmentet blandar För segmentet ”leverantörer till tele- och elektroindustrin, instrumentindustrin samt tillverkare av elmaskiner” är den totala orderingången i stort sett oförändrad för tillverkare av elmaskiner. Hemmaorder ökar något men exportorder minskar. Detta gäller även för leverantörer till tele- och elektroindustri. Sammantaget är även här orderingången närmast oförändrad, men minskar något på export. Positivt är att efterfrågan förbättras ytterligare för instrumentindustrin. Här är det främst den internationella efterfrågan som förbättrats. Hemmaefterfrågan är lägre men orderingången ökar här något efter raset under föregående kvartal. Graf: © Teknikföretagen
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1