Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 10 december 2015

Hanza pratar konsolidering och framtid

Vi har tagit en pratstund med kontraktstillverkaren Hanza för att få höra deras tankar kring den senaste tidens branschrörelser och hur deras strategi framåt ser ut.

Hanza ser just nu en marknad där kunderna gasar på. Koncernen har själva varit del av konsolideringen som nu pågår inom tillverkningslandskapet och Hanza har gjort flera förvärv, senast på mekaniksidan. Ni förvärvade nyligen Metalliset Group, vad kan ni berätta om bolaget?
Nyckeltal: Metalliset har runt 450 anställda och 375 miljoner kronor i omsättning. Förvärvet gör att Hanza-koncernen nu har knappt 1'500 anställda och 1,5 miljarder kronor i omsättning.
– Första september var det officiella tillträdesdatumet. Metalliset är en stor mekaniktillverkare med lite annat fokusområde än vad vi har haft. De arbetar mycket mot tyngre industri, till exempel bolag som hisstillverkaren Kone, Sandvik och Metso. Det är en lönsam koncern med fem fabriker och det kompletterar vår befintliga verksamhet inom lättare mekanik. Geografiskt fick vi en breddning inom mekanikområdet även till Centraleuropa, vilket är viktigt för oss. Vi jobbar sedan tidigare mycket inom exempelvis medicin, industri och försvar, säger Thomas Lindström, vice vd för Hanza. Förvärvet innebär också att Hanza tillför mekaniktillverkning i Tjeckien och Kina. På den sistnämnda marknaden är det alltså bara själva elektronikproduktionen som nu saknas. Är det här något som ni tittar på att komplettera med? – Vi är alltid intresserade av nya förvärv som kompletterar gruppen med teknologier, kapabiliteter och geografier som passar in i vår strategi och efterfrågas av våra kunder. Kommer förvärvet av Metalliset påverka Hanzas strategi? – Hanza har en bred kundportfölj med både mindre bolag och större aktörer. En av synergierna med Metalliset är att de har koncentrerat sig på utveckla få och större kunder. Tillsammans får vi en stark och balanserad kundportfölj som vi vidareutvecklar. Det gör att att vi kan erbjuda ett högre kundvärde och därmed skapa ett högre värde även för våra aktieägare. Förutom breddningen av mekanik-segmentet har Hanza gått mer in mot tjänstesidan genom det så kallade MIG-konceptet och här tror Hanza att det finns en del att hämta: – Vi är idag ett bolag som är både rådgivande och tillverkande. Resan vi gör är att gå ifrån att vara ett renodlat tillverkningsföretag till att bli ett kunskaps- och tjänsteföretag. Den här typen av projekt skapar ett större värde för våra kunder och ger därför högre lönsamhet än traditionell kontraktstillverkning. Konsolidering av landskapet att vänta Det händer en del inom branschen för kontraktstillverkare i form av konsolidering just nu. Vad har du för reflektioner runt det? – Jag tycker att det har varit relativt små förändringar utöver de konsolideringar vi stått för, däremot så tror jag att det kommer hända mer framöver. Det är framför allt tillverkare av medelstorlek som jag tror kommer behöva utveckla sitt erbjudande kopplat till kundernas behov. Han fortsätter: – Vi ser ju också att det finns många som vill sälja sina bolag, de ser fördelarna med att finnas i ett större sammanhang. Det är en tuff bransch med små marginaler, för att överleva krävs att man skapar större kundvärde. Teknologileverantörer finns det många av, däremot finns det få som kan skapa effektiva tillverkningskedjor med alla kringliggande tjänster utöver själva produktionen. Ni valde nyligen att sälja fabriken i Kokkola, vad är bakgrunden till det? – Det var vår enda fabrik med inriktning mot tyngre mekanik. Med förvärvet av Metalliset var det naturligt att avveckla den gamla fabriken och utveckla de nya. Att ständigt vidareutveckla vår koncern är nyckeln till framgång i en föränderlig värld. Om vi kikar på elektroniken och mekaniken, hur ser det ut rent lönsamhetsmässigt mellan de två pusselbitarna? – Rent lönsamhetsmässigt har elektroniken gått bättre än mekaniken under det tredje kvartalet. Mekaniken har i högre grad varit exponerad mot Finland där konjunkturen varit arbetsam. Det var också en av anledningarna till att vi letade efter ett framgångsrikt mekanikbolag från Finland. Det skapar nya möjligheter till förbättrad lönsamhet. Thomas Lindström avslutar: – Vi har inom koncernen ett långsiktigt lönsamhetsmål vilket vi närmar oss nu. Jag tror egentligen inte att marknaden har förstått hur väl utvalt Metalliset var för vår kommande strategi.. Det var också ett styrkebesked att vi inte behövde låna till förvärvet utan finansierade det genom en lyckad och övertecknad emission. Vi har därmed stärkt våra nyckeltal avsevärt och ser med tillförsikt på framtiden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1