Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© dave cox dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 december 2015

Hanza säljer dotterbolaget i Slovakien

Kontraktstillverkaren Hanza avyttrar nu dotterbolaget i Slovakien samtidigt som bolaget avser utveckla koncernens nya tillverkningskluster i Centraleuropa.

Hanza Holding AB har tecknat ett avtal om att sälja koncernens dotterbolag i Slovakien. Verksamheten har cirka 50 anställda och ingår i Hanzas Elektronikdivision. En del av tillverkningen i Slovakien kommer att överföras till andra produktionsanläggningar i Hanza-koncernen. Vidare avser Hanza att långsiktigt utveckla det nya tillverkningsklustret med elektronik/mekanik i Polen/Tjeckien, som skapades genom förvärvet av Metalliset i september 2015. "Avyttringen av bolaget i Slovakien är ytterligare en del av det effektiviseringsprogram vi presenterade i januari i år”, säger Erik Stenfors, koncernchef Hanza. ”Vi beskrev då hur vi avsåg utveckla Hanza under 2015, genom förvärv och konsolidering av produktions­anläggningar. Syftet med strategin är att skapa en effektiv industriell struktur för nästa fas av vår utveckling, där vi ser en utökad andel MIG-projekt". Affären genomförs omgående. Köpare av bolaget är en slovakisk privatinvesterare, Andrej Beňuška. "Vi är glada över den här möjligheten att förvärva fabriken, vilket också skapar en bra lösning för både kunder och anställda", säger Andrej Beňuška. Avyttringen påverkar Hanzas resultat 2015 marginellt. Vidare, eftersom endast en delmängd av produktionen i Slovakien samordnas i andra produktionsanläggningar i Hanza, förväntas transaktionen leda till något lägre omsättning under 2016, dock med ett något förbättrat rörelseresultat. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra ytterligare detaljer i avtalet.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1