Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom schmucker dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 december 2015

Brighter stämmer HotSwap

Medtechbolaget Brighter stämmer utvecklingsbolaget Hotswap.

Brighter har lämnat in en stämningsansökan mot HotSwap AB (under uppköp av det franska börsnoterade bolaget Alten Group) och dess dotterbolag. Brighter yrkar att tingsrätten fastställer Brighters bättre rätt till de uppfinningar som specificeras i patentansökningarna SE 1351376-7 och SE 1550571-2 och samtliga patentansökningar och patent som dessa må resultera i. Brighter yrkar även ersättning för rättegångskostnader. Genom ett uppdragsavtal mellan parterna Brighter AB och HotSwap AB har Brighter full och oinskränkt äganderätt till samtliga rättigheter som uppkommit inom ramen för uppdraget. HotSwap har överlåtit eller medverkat i överlåtelsen av patentansökningarna till Brighter. – Vi är missnöjda med hur utdragen den här processen blivit hos PRV och vill komma vidare mycket snabbare, säger Brighters vd och grundare Truls Sjöstedt. Enligt vår och våra juristers uppfattning är själva sakfrågan glasklar – HotSwap har inte på något sätt rätt till de aktuella rättigheterna och det är inte svårt att bevisa. Brighter skriver: "Punkt 6.1 i uppdragsavtalet lyder ”Samtliga rättigheter till de skisser … tillhör Brighter så snart Brighter har uppfyllt sina betalningsskyldigheter i enlighet med offert … … Med samtliga skisser avses bl.a., men inte endast, äganderätt, upphovsrätt och till upphovsrätten närstående rättigheter samt patent och fotografirätt. Inga rättigheter till skisser, tekniska lösningar, datorprogram, uppfinningar och dokument och dylikt tillkommer sålunda HotSwap”. Brighter har betalat HotSwap sammanlagt 11 171 000 SEK för det arbete som utförts under uppdragsavtalet. För det arbete som ledde fram till patentansökningarna har HotSwap erhållit full betalning. I linje med detta har patentansökningarna överlåtits till Brighter, vilket bekräftats genom en överlåtelsehandling daterad 22 april 2014, som visar att överlåtelsen skett med effekt från 19 november 2013. Överlåtelsehandlingen är på sedvanligt sätt undertecknad av meduppfinnaren Leif Hall, en av de konsulter HotSwap ställt till Brighters förfogande under avtalet. Den andra meduppfinnaren är Truls Sjöstedt."
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1