Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© evertiq Teknik | 17 december 2015

Hur får vi fram Sveriges elektronikindustri i den globala konkurrensen?

Fanns det ett enkelt svar på den frågan kan vi utgå ifrån att den inte behövt ställas nu. Smartare Elektroniksystem är en väg att gå, och de vill ha kontakt med fler bolag.

”Smartare Elektroniksystem” avtäcktes med pompa och ståt för något år sedan. Initiativet beskrivs som ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt inom svensk industri. Tanken är också att det här ska bli en arena där akademi och industri möts. Att just elektronikindustrin har valts ut som strategiskt viktig för Sveriges framtid är kanske föga förvånande. Alla de stora världstrenderna idag, med urbanisering, globalisering och digitalisering, vilar ändå på olika sätt i elektronikens förmåga att hitta lösningar på vardagliga problem. Elektronikindustrin har också haft en mer tillbakadragen roll och levt lite i det fördolda, trots sina komplexa leveranskedjor. Programchef Magnus Svensson berättar att det är tre områden som ringades in som nödvändiga för att göra Sverige fortsatt konkurrenskraftigt inom industrin: Att säkra kompetensförsörjning, att få till väl fungerande och effektiva värdekedjor i Sverige, samt att utveckla spetskompetensen och hjälpa företag att kapitalisera på sin innovationskraft. Smartare Elektroniksystem öppnar nu den fjärde utlysningen den, 8:e januari, och här handlar det just om det sista området. Här utlovas 32 miljoner i bidrag till innovationer inom svenska elektroniksystem. Sista ansökningsdag är 3 mars och förslagen som lämnas in ”förväntas ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaningar eller problem inom ett relevant tillämpningsområde. De ska även kunna visa en tydlig koppling och samverkan mellan de ingående projektparterna inom den aktuella värdekedjan.” (Mer information om hur du söker finns här.) – Vi vill vara med och stärka svensk industris konkurrenskraft. Det är det totala, övergripbara målet med hela det strategiska innovationsprogrammet, säger Magnus Svensson. Samtidigt, berättar han, är deras utmaning nu att nå ut till ännu fler bolag: – Den stora utmaningen för oss är att det är så många företag i vår målgrupp. En av de stora svårigheterna är att nå ut till nya företag som inte känner till de här möjligheterna ännu. Där har vi en väg att gå fortfarande. Han berättar också att i ett drömscenario, i framtiden, vill de få till en mer uppsökande verksamhet där Smartare Elektroniksystem kan hjälpa företagen med innovationsarbete och kontakter med akademi. Det är ännu i ett tankestadium, men klart står det alltså att flitens lampa lyser när det gäller att försöka hitta vägar framåt för svensk elektronikindustri. Magnus Svensson kommer att finnas på plats under eventet TEC Göteborg. Där kommer han berätta mer om deras utlysningar och hur Smartare Elektroniksystem kan vara med att stödja projekt ute i industrin. En länk till eventet finns här. Att anmäla sig som besökare är givetvis kostnadsfritt.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2