Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 januari 2016

Smartare Elektroniksystem vill ha kontakt med fler

Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem ska dela ut upp till 32 miljoner kronor för ökad innovationskraft bland elektronikföretagen. Nu uppmanar de fler att ta kontakt.

Totalt finns alltså 32 miljoner kronor att dela ut till innovativa företag som vill få hjälp att realisera "smart elektronik" som stärker konkurrenskraften. – Sök pengar i vår utlysning som är öppen till 3 mars. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer, uppmanar programchef Magnus Svensson. Aktuell utlysning kopplar speciellt mot programmets huvudutmaning ”Bibehålla och utveckla svenska spetsområden”. I den aktuella utlysningen är det möjligt att söka upp till 4 miljoner kronor i bidrag för forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på att utveckla och ny kunskap eller förbättrade teknologier eller produkter. Projekten ska vara av strategisk betydelse för projektets aktörer. Projekten ska tydligt visa på samverkan mellan ingående aktörer inom aktuell värdekedja, ha förutsättningar att bidra till tillväxt och bidra till att uppfylla programmets strategiska mål. Projekten kan omfatta tillämpad forskning, teknisk utveckling och integration, och/eller test och validering av prototyper i laboratoriemiljö. Projekten karakteriseras av att det finns: • Projektpartner som kompletterar varandra inom aktuell värdekedja • En tydlig efterfrågan eller behov av det projektresultat som förväntas • En tydlig hypotes om hur projektresultatet ska kommersialiseras Sista ansökningsdag är 3 mars 2016 kl. 14.00. Här finns en länk för de som vill veta mer.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1