© /Fun General/2012/ Elektronikproduktion | 19 januari 2016

Europa får ny EMS-koncern – med sikte på Skandinavien

Ännu en konsolidering sker nu på EMS-marknaden. Thailändska SVI köper upp österrikiska Seidel Electronics Group – och vill därmed växa på både kontinenten och i Skandinavien.

Det är den thailändska EMS-koncernen SVI som nu köper Seidel. SVI har i och för sig sedan tidigare varit i allra högsta grad närvarande i främst den Skandiaviska regionen – genom ett danskt kontor (och arbetar bland annat med Axis) – men får nu också tillverkning i regionen. Transaktionen ska stödja SVI:s affärer på den europeiska marknaden, i synnerhet den tyskspråkiga delen. SVI har samtidigt redan cirka 80 procent av försäljningen hos Europeiska kunder men har som sagt saknat tillverkning i regionen. Samtidigt anger bolagen att Seidels starka närvaro i DACH tillsammans med SVI:s närvaro i Skandinavien innebär starka synergier som kan lyftas fram. Seidel Electronics Group har cirka 700 anställda och en omsättning på runt 840 miljoner kronor. Koncernen bedriver tillverkning i Österrike, Slovakien och Ungern.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2