Annons
Annons
Annons
Annons
© begemot 30 dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 januari 2016

Hexatronic: 53 procent upp

Telekomleverantören Hexatronic ökade sin omsättning under kvartalet med 53 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 224,1 miljoner kronor (146,1) vilket motsvarar 53 procent tillväxt under kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,6 miljoner kronor (14,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,6 procent (10,0 procent). Rörelseresultatet uppgick till 17,2 miljoner kronor (12,0) och nettoresultatet uppgick till 13,8 miljoner kronor (10,4). ”De marknadsinvesteringar vi gjort har börjat ge resultat. Vi såg en mycket bra försäljningsutveckling i flera av våra viktiga marknader där föregående års produktintroduktioner starkt bidragit till omsättningstillväxten på 53 % i kvartalet. Försäljningen i Hexatronic Cables&Interconnect Systems AB har under kvartalet utvecklats mycket väl med en organisk tillväxt på drygt 40 % i kvartalet. Glädjande är också att konstatera att den organiska tillväxten i koncernen som helhet var ca 20 %. Den övergripande marknad vi verkar i har fortsatt att utvecklas väl och vi bedömer att den kommer fortsätta att göra det i många år framöver, kommenterar vd Henrik Larsson Lyon.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2