Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Elektronikproduktion | 22 januari 2016

Mikael Damberg: Vi får räkna med mer konkurrens framöver

Evertiq befann sig på Rosenbad för att lyssna när Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) kallat till presskonferens med anledning av Sveriges nyindustrialiserings-strategi.

Att Sverige är ett industriland råder det ingen tvekan om. Svensk tillverkningsindustri sysselsätter idag 550'000 människor. Räknar man dessutom in insatsproduktion, där alla kringtjänster läggs till, så sysselsätts ungefär en miljon människor av Sveriges tillverkningsindustri, slogs det fast. Industrin står också för 77 procent av Sveriges totala export och runt 20 procent av landets BNP. – Vi befinner oss nu i den fjärde industriella revolutionen, säger Mikael Damberg. Det började med ångmaskinen, gick vidare till elektrifieringen, elektroniken och nu är vi i digitaliseringen. Med det följer också ett behov av att vi som industrination kan förhålla oss till det. Antalet anställda inom industrin har minskat sedan 2000-talets början. Men, under samma tid har värdet av industriproduktionen stadigt ökat. Det här beror till del på både tjänstifieringen av industrilandskapet, men framför allt på en förädlingsprocess där svensk industri tagit sig längre upp i värdekedjorna.
"Vi får räkna med mycket starkare internationell konkurrens framöver, också kopplad till forskning och innovation. Det finns idag allt fler länder som klarar av att konkurrera högt upp i värdekedjorna."
– Affärsmodeller kan bli obsoleta men det finns också stora möjligheter att utveckla en smartare industri. Snabbare omställningar är nyckeln tror vi. De länder och företag som ligger längst fram inom detta är de som kommer att ta nya marknadsandelar i global konkurrens. Sverige har i grunden goda möjligheter att konkurrera. Mikael Damberg slog också fast att Sverige som innovativt land inte kan slå sig för bröstet och luta sig tillbaka. Faktum är att Sverige tappat från en andraplacering i världsrankingen inom innovation till att nu befinna sig runt en tiondeplats. – Vi får räkna med mycket starkare internationell konkurrens framöver, också kopplad till forskning och innovation. Det finns idag allt fler länder som klarar av att konkurrera högt upp i värdekedjorna. Visionen är därför att vända trenden. ”Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar produktion av varor och tjänster” - det är målet med den nya strategin. Fyra fokusområden för framtiden Det är fyra stycken områden som den nya strategin vill vara med och stärka upp. Det första är industri 4.0. Lite svepande kan man säga att det här handlar om att företagen ska ges större möjligheter att utnyttja digitaliseringen fullt ut, detta gäller inte minst SME-företagen som idag har svårare att hänga med i utvecklingen. I förslaget inkluderas också att anpassa exempelvis infrastruktur för den nya eran. Hållbar produktion är nästa område. – Sveriges industri ligger långt fram inom resurseffektivitet och vilka insatsvaror man använder men här kan också göras mer. Hållbarhet är en viktig fråga för svensk industri. Nästa punkt är att vara med och stimulera ett kunskapslyft inom industrin. – Det här är en otroligt viktig fråga. Idag tar det lång tid för företag att hitta rätt anställda. Här behöver vi jobba på flera fronter. Mikael Damberg pekade bland annat på de nya utbildningsplatser som skapats men pratade också om behovet av att öka intresset för matematik och naturkunskap i grundskolan. Sist men inte minst finns fokusområdet Testbädd Sverige. Genom att investera i testbäddar och också möjliggöra för storskaliga tester ute i samhället ska fler investeringar inom utveckling lockas till Sverige. Som en not nämnde han också det fönster som automatiseringen utgör genom att göra det mindre attraktivt att skeppa ut produktionen från Sverige. Hur ser du på det som kallas teknologiarbetslöshet, att industriarbetare friställs av industrirobotar?
"Det är en strukturomvandling som jag tror kommer att tillta. Det kommer att försvinna gamla jobb och komma till nya jobb." Bild: © ABB
– Sen vi tillträdde som regering har 400'000 jobb försvunnit i Sverige men 480'000 nya jobb har tillkommit. Det är en strukturomvandling som jag tror kommer att tillta. Det kommer att försvinna gamla jobb och komma till nya jobb. Och frågan är om Sverige är vinnare eller förlorare i den omställningsprocessen och det är därför vi behöver en strategi som heter smartare industri, säger Mikael Damberg till Evertiq. Du nämnde under din presentation att Tyskland under den förra krisen klarade av att rädda fler industrijobb än Sverige. Hur ska vi vaddera svensk industri inför nästa dipp? – Vi införde ju delvis korttidsarbete också i Sverige efter många år. Vi pressade den borgerliga regeringen att ändå återkomma runt ett sådant förslag. Så nu har vi möjlighet att i krissituationer gå in i korttidsarbete och därmed behålla anställning inom industrin och istället kanske gå på vidareutbildning för att stå rustade när det väl vänder igen. – Det var ett misstag under finanskrisen att inte vara rustade och tänka framåt. Får kritik från borgerligt håll Samtidigt som Mikael Damberg presenterade regeringens nya grepp om industrin framkom också kritik från oppositionshåll. Ordföranden i Liberalernas Globaliseringskommission, Mats Persson, är kritisk till regeringens politik. – Problemet är inte regeringens nyindustrialiseringsstrategi, utan deras skattehöjarstrategi. Det spelar ingen roll hur många dokument man har för fler företag, om regeringens politik på område efter område försvårar för svenskt företagande, säger Mats Persson. – Marginalskatterna passerar nu 60-procentsstrecket vilket hindrar företag att rekrytera och tillvarata digitaliseringen. Lägg där till svårigheten att rekrytera till bostadsbristens tillväxtregioner. Det är inom dessa områden politiken nu behöver läggas om, avslutar Mats Persson.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2