Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Teknik | 26 januari 2016

PiiA har öppnat ny utlysning

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation – PiiA – har öppnat sin femte utlysning, vilken stänger den 5 april 2016 klockan 14:00.

Syftet med utlysningen är att initiera och stödja genomförandet av Forsknings-, Utvecklings- och Innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på industriell digitalisering. Avsatt budget ligger på 40 miljoner kronor. – Denna utlysning ligger helt rätt i tiden med en stor möjlighet för svensk industri och akademi att bygga projektkonsortier kring industriell digitalisering, konstaterar PiiAs programchef Anders OE Johansson. Det är ett otroligt uppmärksammat område just nu som bland annat World Economic Forum har som huvudtema vid sin årskonferens. Bland möjliga projektparter ser PiiA: • Leverantörsföretag som har identifierat ett nytt marknadsbehov, som söker en produkt eller tjänst som svarar mot detta behov och där produkten/tjänsten skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden • Processindustri som har identifierat en möjlighet att radikalt förbättra sin konkurrenskraft genom att tillämpa, för sitt område, ny kunskap eller ny teknik på ett helt nytt sätt • Forskargrupper som sett möjligheter till ny kraftfull kunskapstillämpning som de vill pröva att realisera, eller ser utmaningen som del av ett viktigt forskningsproblem som kräver ny kunskap. Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare/marknad betraktas som särskilt intressanta. – Digitaliseringen innebär en enorm möjlighet men också ett hot om vi inte agerar, något som även Jacob Wallenberg konstaterar under Dagens Industris rubrik ”Svenska företag digitalt svaga”, säger Anders OE Johansson. Utlysningen tillsammans med de inspirationsdokument som PiiA publicerat är ett konkret sätt att bidra till att det händer mer i Sverige, för och i industri och akademi.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2