Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 juli 2002

Siemens får sjukhusorder

Siemens levererar nytt IT-system till Landstinget i Gävleborg.
Det nya processorienterade IT-stödet Melior 2 är en vidareutveckling av journalsystemet 1.5 som idag har över 30 000 användare, och med detta har man tagit steget vidare - från ett rent journalsystem till ett processorienterat vårdinformationssystem.

Det nya systemet är framtaget i nära samarbete med användarna och ger helt nya förutsättningar att stödja vårdpersonalens arbete utifrån olika vårdprogram. Det nya processorienterade systemet ger stöd för bl a dokumentation, läkemedelshantering, beställning och svar, bokning och vårdplanering. Det ger också möjlighet för såväl sjukhus som primärvård att arbeta i en gemensam journal där all information om en patient samlas. Möjligheten att utveckla stöd för verksamhetsspecifika moduler finns också - f n är en kardiologimodul och en modul för operationsplanering under utveckling.

Svensk sjukvård ligger i framkant när det gäller kunskap kring och krav på vårdinformationssystem och dess funktioner. Första sjukhus i världen att ta Melior i klinisk drift har också blivit ett svenskt - demensenheten vid Länssjukhuset i Gävle som gick igång 21 maj. Närmast i tur att starta står ett sjukhus i USA (juni) och ett i England (under hösten). Systemet väntas få stor betydelse i såväl svensk som internationell sjukvård.

Melior 2 utvecklas av Siemens Medical Solutions i Sverige, USA, Norge och Indien. I Sverige är utvecklingen lokaliserad till Göteborg.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2