Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 juli 2002

Siemens får sjukhusorder

Siemens levererar nytt IT-system till Landstinget i Gävleborg.

Det nya processorienterade IT-stödet Melior 2 är en vidareutveckling av journalsystemet 1.5 som idag har över 30 000 användare, och med detta har man tagit steget vidare - från ett rent journalsystem till ett processorienterat vårdinformationssystem. Det nya systemet är framtaget i nära samarbete med användarna och ger helt nya förutsättningar att stödja vårdpersonalens arbete utifrån olika vårdprogram. Det nya processorienterade systemet ger stöd för bl a dokumentation, läkemedelshantering, beställning och svar, bokning och vårdplanering. Det ger också möjlighet för såväl sjukhus som primärvård att arbeta i en gemensam journal där all information om en patient samlas. Möjligheten att utveckla stöd för verksamhetsspecifika moduler finns också - f n är en kardiologimodul och en modul för operationsplanering under utveckling. Svensk sjukvård ligger i framkant när det gäller kunskap kring och krav på vårdinformationssystem och dess funktioner. Första sjukhus i världen att ta Melior i klinisk drift har också blivit ett svenskt - demensenheten vid Länssjukhuset i Gävle som gick igång 21 maj. Närmast i tur att starta står ett sjukhus i USA (juni) och ett i England (under hösten). Systemet väntas få stor betydelse i såväl svensk som internationell sjukvård. Melior 2 utvecklas av Siemens Medical Solutions i Sverige, USA, Norge och Indien. I Sverige är utvecklingen lokaliserad till Göteborg.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1