Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Komponenter | 04 februari 2016

Fingerprint Cards ökade omsättningen med 1142 procent

Att säga att Fingerprint, på årsbasis växlade upp, är närmast en underdrift. Både resultatet och omsttningen sköt, jämfört med 2014, genom taket.

Under helåret 015 nådde svenska sensortillverkaren Fingerprint Cards en omsättning på 2,9 miljarder kronor (233 miljoner). Det är en ökning med 1142 procent jämfört med 2014. Rörelseresultatet landade på 910,3 miljoner kronor (jämfört med en förlust på 145,2 miljoner för 2014). För det fjärde kvartalet landade intäkterna på 1,351 miljarder kronor, en ökning med 1187 procent jämfört med 105 miljoner för Q4 2014. Rörelseresultatet ökade samtidigt till 517,6 miljoner kronor (att jämföra med en förlust på 30 miljoner för Q4 2014). I samband med rapporten gjordes också en revidering av försäljningsmålen som nu, för helåret 2016, spås landa inom spannet 7-8,5 miljarder kronor. Den tidigare prognosen låg på 6,5-8,5 miljarder kronor. Vd Jörgen Lantto kommenterar: ”Jag är mycket stolt över att rapportera att Fingerprint Cards avslutade 2015 i enlighet med den starka utvecklingen under de tre första kvartalen 2015. Våra intäkter för fjärde kvartalet om 1 352 Mkr innebär en tillväxt om 40 procent jämfört med tredje kvartalet. Detta vittnar om att FPC har etablerat en ledande position på en snabbt växande marknad. Tillsammans med ökande bruttomarginal har detta lett till ett positivt rörelseresultat om 518 MKr för det fjärde kvartalet. Intäkterna under 2015 uppgick till 2 901 Mkr, en tillväxt om 1 142 procent jämfört med 2014. ”Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom touchsensorer för smartphones. Under fjärde kvartalet lanserades 18 smartphones med våra touchsensorer från smartphonetillverkare inkluderande Huawei, Xiaomi, Lenovo, LG och ZTE, vilka samtliga tillhör de sju största smartphonetillverkarna i världen. Under 2015 lanserades inte mindre än 55 smartphones med FPCs touchsensorer av 23 tillverkare, att jämföra med en smartphone vardera av två smartphonetillverkare i 2014.”
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-2