Annons
Annons
Annons
Annons
© designersart dreamstime.com Embedded | 10 februari 2016

Prevas: Vi lämnar ett tufft år bakom oss

Embedded-huset Prevas hade ett resultatmässigt sett svagt år och vände vinst till förlust.

För helåret 2015 landade nettoomsättning på 701,4 miljoner kronor (726,3). Rörelseresultat EBIT blev -17,7 miljoner kronor (16,2) och resultat efter skatt blev -8,1 miljoner kronor (13,0). För det fjärde kvartalet landade nettoomsättningen på 184,4 miljoner kronor (187,1), rörelseresultat EBIT på -15,4 miljoner kronor (1,0) och resultat efter skatt på -6,8 miljoner kronor (1,3). ”När vi summerar 2015 kan vi konstatera att det varit ett tufft år för Prevas med ett svagt resultat. Anledningen är främst en svag beläggning i flera verksamheter samt problem med projekt som medfört nedskrivningar. Kvartal fyra har dessutom belastats med nedskrivningar av engångskaraktär i form av goodwill samt kostnadsreserveringar”, skriver vd Karl-Gustav Ramström. ”Prevas inriktning på konsulttjänster och projektåtaganden kräver högre kostnader än ren konsulting i form av lokaler, labb, certifikat, utvecklingsverktyg, säljinsatser m.m. Vår försäljning under 2015 har inte varit tillräcklig sett ur detta kostnadsperspektiv. Detta gäller såväl konsulttjänster som lösningsförsäljning. Åtgärder för att adressera kostnader och effektivitet har initierats i slutet av 2015.” Samtidigt beskriver flera av Prevas kunder att deras marknad fortfarande är trög: ”Marknadsläget för många av våra traditionella industrikunder har under året varit kärvt vilket inneburit att många besparingsprogram sjösatts med resultat att man investerar mindre och att beslutsprocesserna tar längre tid. Detta har påverkat Prevas negativt. En positiv sak är trots allt att det finns ett stort intresse för ny teknik och digitalisering som leder till ökad produktivitet och nya innovativa produkter.”
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1