Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© beatricee _dreamstime.com Elektronikproduktion |

Vad innebär SVI:s köp av Seidel? - En hel del

Thailändska EMS-koncernen SVI skapade rubriker när de köpte upp österrikiska Seidel Electronics – och därmed skaffade sig tillverkningskapacitet i Europa. Och nu vill EMS:aren fortsätta ta mark.

Thailändska EMS-koncernen SVI växer. I januari meddelade bolaget, som bland annat jobbar mot svenska Axis, att de köper upp Seidel Electronics – som har fabriker i Österrike, Slovakien och Ungern, samt designcenter i Wien och Slovenien. Evertiq har varit i kontakt med Robert Sawyer, Senior Director hos SVI i Thailand, som nu kommer att resa över till Österrike för att bli vd för den förvärvade företagsgruppen. Med tillägget av Seidel får SVI större tillverkningsmuskler, mestadels lokaliserat till Europa. Vilka synergier och förbättringar förväntar ni er av förvärvet?
Robert Sawyer © SVI
– Vi ser starka försäljningssynergier i två olika riktningar. Först och främst har SVI:s europeiska kunder länge efterfrågat ett produktionsalternativ i Östeuropa för deras produkter som ska levereras till Europa – med andra ord: Produktion i Europa för Europa. Nu kan vi erbjuda det. Utöver det var Seidels situation den motsatta då de saknat en asiatisk site för högvolyms-massproduktion till de mest konkurrenskraftiga priserna, eller produktion i Asien för leveranser till Asien. Vi har båda missat affärer som ett resultat av detta, men nu, tillsammans, har vi en lösning. Som en intressant – och relevant – fotnot kan sägas att SVI:s största marknad under en lång tid har varit just Europa. Faktum är att SVI, säger Robert Sawyer, jobbat upp en bild av sig själva som ett europeiskt bolag med verksamheten i Asien – snarare än tvärtom. Som exempel nämns att det danska kontoret i Köpenhamn har varit framgångsrika när det gäller att bygga upp bolagets rykte, speciellt i Skandinavien. – Med siter i Österrike, Ungern och Slovakien, och design-team i Wien och Slovenien, kan vi nu operera som en faktiskt europeisk spelare och erbjuda rätt end-to-end design- och tillverkningslösningar för kunderna beroende på deras behov. Vi förutspår ingen transferering åt något håll för produkter som redan befinner sig i produktion – det finns inget självvärde i att flytta runt saker, men vi förväntar oss att affärsmodellen kommer att förändras till det bättre med en stor närvaro i Europa och med fler alternativ för produktion, logistik och tjänster. SVI är ett asiatiskt bolag och Seidel ett europeiskt. Hur ska ni dra nytta av de skilda affärskulturer som nu inryms i ett och samma bolag? – Vi kommer att sträva efter att erbjuda det bästa i både väst och öst från våra olika platser. De fundamentala kulturvärderingarna, visionerna och våra uppdrag vid Seidel och SVI passar redan ihop mycket bra, vilket också var del av attraktionen med förvärvet, och vi förväntar oss att detta kommer att underlätta övergången när ni integrerar de två bolagen. Det kommer att finnas goda möjligheter för de anställda från båda sidor att resa till andra enheter eller till och med flytta när vi påbörjar med att implementera projekt, och vi förväntar oss att se fördelar med en ”korspollinering” från samarbetet mellan våra europeiska och asiatiska arbetslag. En region som siktet nu står inställt på är den tysktalande delen av Europa: – Det finns en enorm och tidigare outnyttjad potential för SVI i Tyskland/Schweiz/Österrike och nu har vi ett starkt lag på marken och ett starkt ”set” av högprofilerade referenskunder i den regionen. Företagen erbjuder vissa synergier, men skiljer sig också åt och arbetar mot olika segment. Vilket blir resultat av förvärvet när det gäller företagets strategi framöver? – SVI arbetar på ett par marknader där Seidel-företagen inte är verksamma, exempelvis inom Kommunikation och Nätverk, samt Optoelektronik och high end audio/video, så det kommer att plöja väg för detta vid Seidels europeiska fabriker. På andra sidan spektrumet är Seidel mycket starkt inom Public Transportation där SVI inte har varit med, så det öppnar upp en intressant ny marknad för SVI. Och Seidel för också med sig ett ökat djup inom medicintekniska enheter och utrustning, samt automotive-marknaden, där de för med sig en stark referensbas och erfarenhet in i företagsgruppen. Att ha produktion i Europa kostar vanligtvis mer än i Asien – kommer ni att behålla alla Seidels anställda? Här förklarar Robert Sawyer att de anställda var den största tillgången i förvärvet och att SVI har för avsikt att behålla samtliga. Dessutom, lägger han till, planerar företaget redan för nästa steg inom expansionen.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons