Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuri arcurs dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 februari 2016

Lightlabs samarbeten bar frukt

Wallenius Water AB går via sitt systerbolag Wallstreet AB in som ny industriell ägare i LightLab, som arbetar med framställning av ljus med fokus på UV-rening. Dessutom har bolagets tekniska samarbete burit frukt.

"Samarbetet med Wallenius Water stärktes och fördjupades under året i flera steg och på flera plan. Det tar vi med oss in i år 2016 och framåt med målet att lansera en kommersiell produkt som på sikt genererar löpande försäljningsintäkter. Det produktutvecklingsprojekt som startades efter att Bolagen tecknat ett licens- och utvecklingsavtal under det fjärde kvartalet pågår enligt plan och har nu genererat LightLabs första kundintäkter", skriver bolaget. Även samarbetet med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore har gett resultat: "Samarbetet resulterade under 2015 bl.a. i en patentansökan avseende en teknik för att öka ljusutbytet, och därmed energieffektiviteten, för UV-ljuskällor genom s.k. ljusextraktionsteknik. Tekniken har sedan utvecklats och verifierats av LightLab i Uppsala. Denna teknik öppnar upp en helt ny affärsmöjlighet i och med att den kan appliceras på ljuskällor och andra relevanta produkter som tillverkas med andra tekniker än LightLabs egen, samtidigt som den tekniskt bygger vidare på Bolagets etablerade nanoteknik för den s.k. katoden. Närmast ser vi fram mot att få fram de första prototyperna av UV-ljuskällor i form av ett chip."
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1