Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin christophe dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 februari 2016

Rekordår för Allgon, tidigare Smarteq

Även om det fjärde kvartalet belastades av kostnader nådde bolaget fram till ett rekordår för antenntillverkare Allgon.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 32,2 (23,5) miljoner kronor, en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Kvartalets EBITDA uppgick till 4,5 (3,1) miljoner kronor. Kvartalets resultat uppgick till -0,6 (1,9) miljoner, en resultatförsämring med 2,5 miljoner jämfört med motsvarande kvartal 2014. Kvartalets resultat har belastats med slutgiltig nedskrivning av Volvo-projektets utvecklingskostnader om 2,4 miljoner. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 115,2 (86,1) miljoner kronor, en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande period 2014. Periodens EBITDA uppgick till 21,9 (9,2) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 9,4 (5,2) miljoner kronor, en resultatförbättring med 4,2 miljoner jämfört med motsvarande period 2014. "Året avslutas med en omsättning under det fjärde kvartalet om 32 MSEK. Resultatmässigt ger kvartalet en förlust då resultatet belastas av nedskrivning av Volvo plattformen, kostnader förknippade med namnbytet till Allgon och Åkerströmsaffären. Resultatet för 2015 blir ändå det bästa i Smarteqs historia, ett resultat efter skatt om 9,4 MSEK", skriver bolaget.
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1