Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rangizzz dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 februari 2016

Sanmina Sverige: 'Vi är inne i en jättespännande period'

Som bekant händer det mycket inom den skandinaviska EMS-världen. Ett bolag som inte legat på latsidan är Sanmina, som gjort flera investeringar på senare tid.

– Just nu är vi inne i en jättespännande period. Vi satsar hårt på att leverera komplexa, hela system inom exempelvis medicinteknik. Vi har vunnit nya kunder. Och ju fler produkter vi arbetar med, desto mer erfarenhet får vi också – och desto lättare blir det att vinna nya kunder, säger vd Tord Berggren till Evertiq. Sanmina Sverige har en av sina styrkor inom just det medicintekniska fältet med alla krav det innebär. Ökade kvalitetskrav ger också en knuff bland andra high reliability-kunder. Det här har märkts av på både industri- och försvarssidan, både gällande hela system men också submoduler.
"Produkten innehåller elektronik, motorer, sensorer, heaters, optik och många rörliga delar. Det är en order som vi har vunnit från en tillverkare som inte klarade kvaliteten."
– Vi har gjort investeringar som låter oss komma in på nya marknader. Vi har bland annat investerat i ett renrum för att attrahera kunder inom detta område. Här har vi precis kör igång produktion. Investeringarna och företagets erfarenhet inom komplex produktion har också burit frukt, menar Tord Berggren: – Vår styrka är att bygga och testa de här komplexa systemen. Även globalt har vi stöd i de processerna. Vi producerar utrustning inom exempelvis molekylär biologi. Det är flera olika system som var för sig är oerhört komplexa, och ännu mer komplexa som en helhet. Produkten innehåller elektronik, motorer, sensorer, heaters, optik och många rörliga delar. Det är en order som vi har vunnit från en tillverkare som inte klarade kvaliteten. Ett annat område där Sanmina valt att göra en satsning är inom så kallad additiv tillverkning – det vill säga 3D-skrivare. – Det här ska hjälpa oss att ta fram snabbare designlösningar, men det handlar också om att vi kan tillverka verktyg till vår egen produktion. Vi kan vara med tidigare i processen med hjälp av denna teknologi, långt bak i prototypstadiet. Inom ytmonteringen har det också investerats. Här har det tillkommit en SPI, en ny AOI och röntgenutrustning. I år ska det bli nya pick-and-place-maskiner, ugn och laserprinter. – Vi hade en maskinpark med några år på nacken och vi ser att om vi ska hänga med i våra kunders krav behöver vi också uppdatera oss. De nya maskinerna är extremt komplexa och klarar alla den senaste typen av komponenter. Det behövs för att hänga med i de ständigt ökande kvalitetskraven. Ni ingår ju i ett större sammanhang och har en global jättekoncern i ryggen. Hur pass nära varandra arbetar ni inom företagskoncernen? – Ur exempelvis perspektivet med IT-system, affärssystem och så vidare, där är vi extremt tight sammankopplade, säger Tord Berggren och fortsätter:
"Det här är ju framtiden. Man kan vara rädd för det om man vill men faktum är att det här är vad som ändå kommer att hända."
– Man har förstått det här i Sanmina med att ska man ha många fabriker och kunderna samtidigt ska få fördelar av ett globalt footprint, då krävs ett tight samarbete mellan olika fabriker. Vi kan ju exempelvis producera samma sak i flera olika fabriker, för olika marknader, och då gäller det att man är extremt sammankopplad. Nya landskap med nya utmaningar Det pratas just nu mycket om automation/robotisering. Vad är dina tankar runt det här? – Det här är ju framtiden. Man kan vara rädd för det om man vill men faktum är att det här är vad som ändå kommer att hända. Speciellt viktigt är det här för oss som lever i högkostnadsländer. Framför allt kommer saker att hända också på kontors- och tjänstemanna-sidan. Historiskt sett har det här funnits mindre fokus på effektivisering. Tidigare har fokuset legat på produktionen och där har man kommit långt. Samtidigt öppnas nu nya möjligheter i och med smarta robotar etcetera. I slutändan är det så att enda sättet att överleva är att effektivisera. – Utmaningen på marknaden och speciellt i västvärlden och Norden/Europa är att fortsätta effektivisera via automation och IT. Både för att möta kostnadskrav men också för att komma närmare nollfelsvisionen. Här krävs att vi kan bygga in det tänket i både våra arbetssätt som producent, men också i själva produkten. Sanmina har precis som många andra tillverkare inom fältet gått mer och mer in på tjänstesidan i form av stödjande funktioner. För Sanminas del handlar det om att kunna hantera informationsflöden, både in och ut från kunden, men också att erbjuda test- och designlösningar. Sanmina Sverige har dubblat testhanteringsgruppen, som ett exempel. Företaget har också en mindre designavdelning i Sverige, men totalt sett inom koncernen jobbar fler än 500 personer med dessa frågor. – Här i Sverige är vi specialiserade på medicin och industri, men vi arbetar tätt tillsammans med andra fabriker som är specialister på wireless, telekom, mönsterkortsproduktion med avancerade kort med 40 lager med inbäddade komponenter, optik, egen plåttillverkning, egen kabeltillverkning. Det globala arbetssättet låter oss sedan jobba tillsammans med våra respektive specialiteter. När det gäller service-sidan har mycket hänt inom Sanmina och det är en verksamhetsgren som koncernen valt att expandera. Idag har koncernen över 50 siter som hanterar service för bolag inom allt ifrån medicin, telekom och industriella produkter. Samtidigt har servicekonceptet visat sig vara intressant, inte minst för mindre bolag som inte själva vill bygga upp en egen serviceorganisation, berättar Tord Berggren. Det har hänt mycket inom EMS-landskapet i vår region. Hur går tankarna kring detta? – Jag har egentligen bara en högst personlig tanke runt detta: Vår industri är investeringstung både i utrustning och i IT systemen. Därtill har vi nya krav såsom Reach, RoHS, och så vidare. Samtidigt ska allt vara supereffektivt. Vi i Ö-vik är del av en sådan organisation som har de musklerna. En annan trend som också är intressant att titta på i sammanhanget är var produktionen hamnar och varför: – Trenden går mot att företag fortfarande flyttar ut produktion till Asien, ja. Det ser vi också. Det som är annorlunda är att det inte bara görs av kostnadsskäl utan också för att man vill finnas nära den marknaden. Samtidigt finns en annan trend med att produktion flyttar tillbaka. Har man inte kvar starka produktionsmuskler i den här regionen är man inte ett intressant alternativ när det sker. Sett till helheten har vi därför en positiv bild av framtiden. Vi är del av ett större sammanhang och kan växa på lokal nivå.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1