Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 12 juni 2002

Saab Microtech i norskt samarbete

SensoNor MEMS-Foundry och Saab MicroTech startar samarbete om utveckling och tillverkning inom mikroteknik (MEMS).
SensoNor ASA produktomrÄde MEMS-Foundry i Horten, Norge, och Saab MicroTech AB i Göteborg, Sverige, har tecknat samarbetsavtal om utveckling och tillverkning inom omrÄdet mikroteknik (MEMS. Genom detta samarbete erbjuds en stark, industriell utvecklingsresurs kombinerad med en stark producent. Saab MicroTech svarar för design, konstruktion/utveckling och simulering av komponenter och system och SensoNor stÄr för tillverkningen av de ingÄende mikrokomponenterna. Genom att design och utveckling sker direkt mot en produktionsanpassad process minimeras eller elimineras överföringen av konstruktionen, frÄn prototyp till produktion. SensoNor etablerades 1985 som en volymproducent av mikromekaniska sensorer. Företaget har mÄngÄrig erfarenhet av industriell tillverkning av mikromekaniska komponenter i kisel, i första hand accelerometrar och tryckgivare. De senaste Ären har verksamheten koncentrerats till produktomrÄdena Automotive (fordonsindustrin) samt MEMS-Foundry. MEMS-Foundry har som mÄlsÀttning att betjÀna en mÀngd applikationsomrÄden pÄ en global marknad genom nÀtverksetablering. Avtalen med Saab MicroTech Àr en viktig del av denna etablering. Saab MicroTech Àr ett industriellt kompetenscentrum för mikroteknik inom Saab som dels erbjuder en djup teknikförsörjning, dels agerar som specialistkonsulter pÄ en öppen marknad. Saab MicroTech hanterar mikrotekniken strikt ur uppdragsgivarens systemperspektiv. DÀrför har resurser inom kringliggande verksamheter exempelvis elektronikkonstruktion, mekanisk simulering och berÀkning samt kapsling och byggsÀtt för mikrokomponenter byggts upp.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-20 12:04 V12.2.3-1