Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 12 juni 2002

Saab Microtech i norskt samarbete

SensoNor MEMS-Foundry och Saab MicroTech startar samarbete om utveckling och tillverkning inom mikroteknik (MEMS).

SensoNor ASA produktområde MEMS-Foundry i Horten, Norge, och Saab MicroTech AB i Göteborg, Sverige, har tecknat samarbetsavtal om utveckling och tillverkning inom området mikroteknik (MEMS. Genom detta samarbete erbjuds en stark, industriell utvecklingsresurs kombinerad med en stark producent. Saab MicroTech svarar för design, konstruktion/utveckling och simulering av komponenter och system och SensoNor står för tillverkningen av de ingående mikrokomponenterna. Genom att design och utveckling sker direkt mot en produktionsanpassad process minimeras eller elimineras överföringen av konstruktionen, från prototyp till produktion. SensoNor etablerades 1985 som en volymproducent av mikromekaniska sensorer. Företaget har mångårig erfarenhet av industriell tillverkning av mikromekaniska komponenter i kisel, i första hand accelerometrar och tryckgivare. De senaste åren har verksamheten koncentrerats till produktområdena Automotive (fordonsindustrin) samt MEMS-Foundry. MEMS-Foundry har som målsättning att betjäna en mängd applikationsområden på en global marknad genom nätverksetablering. Avtalen med Saab MicroTech är en viktig del av denna etablering. Saab MicroTech är ett industriellt kompetenscentrum för mikroteknik inom Saab som dels erbjuder en djup teknikförsörjning, dels agerar som specialistkonsulter på en öppen marknad. Saab MicroTech hanterar mikrotekniken strikt ur uppdragsgivarens systemperspektiv. Därför har resurser inom kringliggande verksamheter exempelvis elektronikkonstruktion, mekanisk simulering och beräkning samt kapsling och byggsätt för mikrokomponenter byggts upp.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2